BIP - Zarząd Terenów Publicznych > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne

 
Przetargi nieograniczone

14.09.2020 r.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ul. Agrykola i ul. F. S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.08.2020 r.

Wykonanie remontu dna niecki głównej Fontanny Multimedialnej Zlokalizowanej na Skwerze 1 Dywizji Pancernej w Warszawie, polegającego na wymianie warstwy hydroizolacji.

22.07.2020 r.

Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 2123 budżetu obywatelskiego 2020 pn. ,,Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń".

20.07.2020 r.

Wykonanie remontu murków oporowych i balustrady, nawierzchni placu, schodów, siedzisk wokół drzew, donic na Rynku Mariensztackim w Warszawie.

14.07.2020 r.

Wykonanie remontu obiektów handlowych na terenie Pasażu Handlowego ,,Hale Mirowskie" przy pl. Mirowskim 1 w Warszawie.

26.05.2020 r.

Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.

08.05.2020 r.

Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 955 w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 pn. ,,Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum".

07.05.2020 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego fragmentu muru ceglanego z granitową płytą inskrypcyjną - Miejsce Uświęcone Męczeńską Krwią Polaków Walczących o Wolność, Figury Św. Barbary, Pomnika Poległych Żołnierzy Batalionu ,,Chrobry" AK, Pomnik Żołnierzy Zgrupowania AK ,,Krybar".

06.05.2020 r.

Wykonanie modernizacji, w tym dostarczenie i wymiana urządzeń w Fontannie Multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann".

29.04.2020 r.

Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.

05.03.2020 r.

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach w obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020 i 2021.

25.02.2020 r.

Wykonanie i dostarczenie 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka"
h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

29.01.2020 r.

Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


21.01.2020 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


21.01.2020 r.

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A, B, C" w latach 2020-2021.

10.01.2020 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.12.2019 r.

Usługę ochrony osób i mienia w budynku siedziby Zarządu Terenów Publicznych usytuowanego w Warszawie przy ul. Podwale 23.

13.12.2019 r.

Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2020 na terenach będących w  administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

05.12.2019 r.

Wykonanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2020 roku na ulicach i terenach gminnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

03.12.2019 r.

Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

26.11.2019 r.

Usługa polegająca na utrzymaniu i bieżącej obsłudze szaletu publicznego usytuowanego w obiekcie zlokalizowanym na Skwerze Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A w Warszawie.

05.11.2019 r.

Wynajęcie dekoracji świątecznych wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz naprawa, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04.11.2019 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

25.10.2019 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przy ul. E. Plater i Pankiewicza w Warszawie w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 631.

23.10.2019 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1.

27.09.2019 r.

Wykonanie placu zabaw zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Natolińskiej, na części działki ew. nr 83 z obrębu 5-05-07.

18.09.2019 r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r., z podziałem na 2 części.

02.09.2019 r.

Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

29.07.2019 r.

Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

29.07.2019 r.

Wykonanie remontu muru oporowego fosy z balustradą na odcinku od ul. Wąski Dunaj do Barbakanu w Dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawy.

 

19.07.2019 r.

Wykonanie remontu ulicy Stanisława Rychlińskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

03.07.2019 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego: 1) Kamienia Pamiątkowego Batalionu Harcerskiego AK "Wigry" na skwerze przed kinem "Muranów" w Warszawie; 2) Pomnika upamiętniającego nieistniejący już Szpital Ujazdowski przy ul. J. Lennona w Warszawie; 3) Pomnika Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy I AK WP w Parku Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Warszawie; 4) Kopca Mordechaja Anielewicza  u zbiegu ul. Miłej i ul Dubois w Warszawie.

30.05.2019 r.

Wykonanie remontów ul. Siennej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa, ul. Sosnowej, ul. Śliskiej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Emilii Plater i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

24.05.2019 r.

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich trzeciego elementu Pomnika "Chwała Saperom", usytuowanego w nurcie rzeki Wisły u wejścia do Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

17.04.2019 r.

Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Solidarności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

10.04.2019 r.

Wykonanie remontu fontanny wraz z najbliższym otoczeniem zlokalizowanej na Rynku Mariensztackim w Warszawie. (Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie ZTP).

 

04.04.2019 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Mikołaja Kopernika położonego przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

 

13.02.2019 r.

Wykonanie i dostawa 1350 szt. żeliwnych słupków blokujących typu „Syrenka” h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

11.03.2019 r.

Dostawa (sprzedaż) z montażem sterownika typu SERVER WECS2048 II i niezbędnego osprzętu tj. 2 monitorów, karty graficznej, jednostki komputerowej oraz uaktualnienie i dostosowanie istniejących algorytmów do nowego systemu WECS2048 II SERVER znajdującego się w zespole fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.

06.03.2019 r.

Usługa polegająca na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed  graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

22.02.2019 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1.

01.02.2019 r.

Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

14.01.2019 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

2019 r.

 

11.12.2018 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów 2019 r., będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04.12.2018 r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2019 na terenach administrowanych Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

28.11.2018 r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2019 roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

22.11.2018 r.

Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach poza pasem drogi i placach zabaw w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu ZTP.

16.11.2018 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej na  ulicy Sienkiewicza i na ulicy Zgoda w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 1864.

05.11.2018 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Pl. Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

31.10.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach związanych z wykonaniem placu zabaw przy ul. Natolińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.10.2018 r.

Zakup, zainstalowanie i uruchomienie nowych dekoracji świątecznych oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.10.2018 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie  Dzielnicy Śródmieście.

15.10.2018 r.

Wykonanie remontu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Inflanckiej na działce nr ew. 16 z obrębu 5-01-03 w Warszawie.

10.10.2018 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektów budżetu partycypacyjnego nr 1864, nr 2021 i nr 2305 z podziałem zamówienia na trzy części.

05.10.2018 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie  biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

27.09.2018 r.

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Siennej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

23.07.2018 r.

Wykonanie remontu ul. Zajęczej odc. ul. Topiel - ul. Dynasy i ul. Dynasy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

02.07.2018 r.

Wykonanie remontu Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie, przy ul. Muranowskiej.

22.06.2018 r.

Rozbudowa systemu laserowego zainstalowanego w zespole fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie, polegająca na dodaniu drugiego lasera.

20.06.2018 r.

Wykonanie remontu Alei Róż w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

12.06.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wielobranżowego remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie.

11.05.2018 r.

Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.04.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem rewaloryzacji budowlano-konserwatorskiej części murów obronnych Starego Miasta wraz ze ścianą oporową w strefie ul. Brzozowej w Warszawie.

25.04.2018 r.

Usługa wykonania prac związanych z bieżącą konserwacją pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

23.04.2018 r.

Wykonanie rewaloryzacji konstrukcyjno-konserwatorskiej dolnej części Barbakanu (wraz z ciągiem pieszo-jezdnym) zlokalizowanego w ciągu murów staromiejskich w Warszawie.

17.04.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Wykonanie i dostawa 1440 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

15.03.2018r.

Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń szczegółowo określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, zapewniających pracę systemu wodnego i oświetlenia zespołu fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu  w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

13.03.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

02.03.2018 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1 oraz Parku Mirowskiego.

 

14.02.2018 r.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu ulic w Dzielnicy Śródmieście m .st. Warszawy, z podziałem na 7 części.

09.02.2018 r.

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

06.02.2018 r.

Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

02.02.2018 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

16.01.2018 r.

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A, B, C" w latach 2018-2020.

11.01.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

 

21.12.2017 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie.

20.12.2017 r.

Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki obiektu zamontowanych w budynku Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Warszawie.

08.12.2017r.

Usługa konserwacji iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2018 r., będących w adm. ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.11.2017r.

Wykonanie doświetlenia ścieżki rowerowej  na Skwerze przy ul. Wenedów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, jest realizacją projektu budżetu partycypacyjnego 2017 r. 411 pn. "Ciemność widzę, ciemność"

28.11.2017r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2018 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

21.11.2017r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2018  roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

16.11.2017 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją, przeglądami i bieżącymi remontami placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach skwerów, zieleńców oraz innych obiektów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w roku 2018.

06.11.2017 r.

Dostawa oraz wykonanie dekoracji świątecznej na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

06.11.2017r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

31.10.2017r.

Wykonanie prac porządkowo-ogrodniczych w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.10.2017r.

Wykonanie rewitalizacji istniejących mis drzew w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 2215 i nr 2104 z podziałem zamówienia na 2 części.

13.10.2017r

Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

13.10.2017r.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ulicach Agrykola i F.S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.09.2017r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

20.09.2017r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic, dla projektu nr 110 budżetu partycypacyjnego 2017 r., w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 2 części.

19.07.2017r.

Przetarg na wykonanie modernizacji ul. Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka - ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap 2.

18.07.2017r.

Przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

29.06.2017r.

Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) zlokalizowanych na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

21.06.2017r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej róg ul. Matejki w Warszawie.

25.05.2017r.

Usługa wykonania inwentaryzacji terenów zieleni na ulicach i obiektach w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

10.04.2017r.

Wykonanie remontu i restauracji zabytkowego, ceglanego muru oporowego zwanego Murem Mariensztackim zabezpieczającego skarpę wokół Kościoła Akademickiego p.w. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

 

28.03.2017r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego ściany oporowej z balustradą kamienną od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z  z przyległym otoczeniem od Al. "Solidarności" w Warszawie.

27.03.2017r.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla wyszczególnionych ulic i/lub terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 24.03.2017r.

Wykonanie remontu fontanny oraz systemu nawadniania znajdujących się na terenie Dolinki Szwajcarskiej przy ul. Chopina w Warszawie.

07.03.2017 r.

Wykonanie usługi na ochronę Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Plac Mirowski 1 oraz w Parku Mirowskiego.

07.03.2017r.

Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

02.03.2017r.

Wykonanie remontu fontanny wraz z systemem nawadniania znajdujących się na terenie skweru przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie.

20.02.2017r.

Wykonanie i dostawa 1500 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h= 80 cm przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

14.02.2017r.

Prowadzenie 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

10.02.2017r.

Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

31.01.2017 r.

Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

23.01.2017 r.

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na  "Obszarze ulicznym A,B,C" w latach 2017-2018.

 

18.01.2017 r.

Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie

09.12.2016 r.

Usługa konserwacji iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2017 roku, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

07.12.2016r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2017 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP.

02.12.2016 r.

Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń zapewniających pracę systemu wodnego i oświetlenia zespołu fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu  w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

29.11.2016 r.

Usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ul. Podwale nr 23 w Warszawie oraz usługę utrzymania czystości i porządku wraz z bieżącą obsługą szaletu publicznego usytuowanego na Skwerze Hoovera w Warszawie

25.11.2016r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2017 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

 

21.11.2016 r.

Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

17.11.2016 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów

04.11.2016r.

Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

25.10.2016 r.

Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

 

20.10.2016 r.

Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

27.09.2016 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

22.09.2016 r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wyszczególnionych ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.09.2016 r.

Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie

15.09.2016 r.

Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego projektora realizującego pokazy na ekranie wodnym fontanny multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu w Warszawie

26.07.2016 r.

Wykonanie remontu ulicy Bugaj w Dzielnicy Śródmieście  m. st. Warszawy.

25.07.2016 r.

Wykonanie tymczasowego ogrodu na terenie Placu Teatralnego w związku z planowanymi na 23-25 września 2016 r. festiwalem muzycznym "La Folle Journee" - Szalone Dni Muzyki stanowiącego oprawę scenograficzną otoczenia budynku Teatru Wielkiego i samego Pl. Teatralnego poprzez udekorowanie drzewami, krzewami i kwiatami w formule "projektuj i wykonaj"

 

21.07.2016 r.

Wykonanie remontu ulicy Czerwonego Krzyża w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.06.2016 r.

Wykonanie wielobranżowego remontu Parku Jazdów - etap III zadania wraz z remontem ul. Jazdów - etap I zadania zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

13.06.2016 r.

Wykonanie remontu ulicy Górnośląskiej odc. ul. Rozbrat - Wisłostrada w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

03.06.2016 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Wincentego Witosa i jego najbliższego otoczenia zlokalizowanego na Placu Trzech Krzyży w Warszawie

24.05.2016 r.

Wykonanie remontu muru oporowego i bastionu okalającego skarpę skweru im. Bohdana  Wodiczki w Warszawie.

20.05.2016 r.

Likwidacja przedeptu, wykonanie schodów terenowych wraz z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych w miejscu likwidowanego przedeptu na terenie zieleńca ograniczonego ul. grodzką , Wybrzeżem Gdańskim i al. "Solidarności" w Warszawie

15.04.2016 r.

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

23.03.2016 r.

Zabezpieczenie stromizny skarpy nad ul. Dynasy na wysokości nr 1B ul. Bartoszewicza w Warszawie.

16.03.2016 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego fontanny z Syrena Warszawską zlokalizowanej na nabrzeżu Wisły w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

04.03.2016 r.

Naprawa odtworzeniowa wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

19.02.2016 r.

Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych  słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

16.02.2016 r.

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

21.02.2015 r.

Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

15.12.2015 r.

Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

07.12.2015 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04.12.2015 r.

Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście

02.12.2015 r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2016 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

 

26.11.2015 r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2016 r. na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP.

26.11.2015 r.

Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w warszawie administrowanych przez ZTP

 

18.11.2015 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów

16.11.2015 r.

Usługa konserwacji oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie w Warszawie oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na 11 parkingach administrowanych przez ZTP

06.11.2015 r.

Modernizacja ulicy Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka - ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap 1.

26.10.2015 r.

Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

24.10.2015

Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

30.09.2015 r.

Wykonanie nasadzeń uzupełniających i montaż wygrodzeń ochronnych na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

25.09.2015 r.

Wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia i remont chodników na ulicy Wspólnej na odcinku E. Plater - ul. Chałubińskiego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

22.09.2015 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

 

28.08.2015 r.

Wykonanie remontu ulicy Kawalerii w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

07.08.2015 r.

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni na ul. Niskiej na odc. ul. Dubois - Karmelicka w Dzielnicy Śródmieście m .st. Warszawy.

17.07.2015 r.

Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap I

10.07.2015 r.

Wykonanie remontu nawierzchni chodników na ul. Kubusia Puchatka w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.06.2015 r.

Remont konserwatorski elementów metalowych i kamiennych oraz otoczenia Pomnika Chwała Saperom znajdującego się w Al. Stanka u wylotu na Wisłostradę w Warszawie

 

15.06.2015 r.

Wykonanie remontu ulicy Koźlej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

02.06.2015 r.

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej i przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu

01.06.2015 r.

Wykonanie remontu ulicy Oleandrów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

27.04.2015 r.

Wykonanie umocnienia skarpy warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap II zadania)

31.03.2015 r.

Wykonanie remontu ulic: Piekarskiej, Rycerskiej, Wąski Dunaj i Placu Zamkowego wraz z Dziedzińcem Trójkątnym przy Placu Zamkowym oraz remont schodów przy Placu Zamkowym, na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.03.2015 r.

Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka H=80 cm. przeznaczonych do zamontowania n a ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

12.03.2015 r.

Konserwacja murów obronnych Starego Miasta znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

06.03.2015 r.

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

19.02.2015 r.

Remont konserwatorski pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i pomnika Juliusza Słowackiego znajdujacego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

06.02.2015 r.

Budowa placu zabaw na Skwerze Batalionu AK Zaremba- Piorun przy ul. Wspólnej róg ul. Poznańskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

06.02.2015 r.

Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ulic: Kawalerii, Miechowskiej i Al. Róż, położonych  w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

04.02.2015 r.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny Syrenka Warszawska na Rynku Starego Miasta w Warszawie

28.01.2015 r.

Bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących sie w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

09.12.2014 r.

Konserwacja, przeglądy i bieżące remonty placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście

08.12.2014 r.

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych w obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

08.12.2014 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

05.12.2014 r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2015 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

05.12.2014 r.

Prace porządkowo-ogrodnicze w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

04.12.2014 r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi nawierzchni jezdni i chodników w 2015 roku na drogach gminnych, drogach wewnętrznych oraz innych terenach znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście, administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych.

04.12.2014 r.

Konserwacja i bieżące remonty zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie

03.12.2014 r.

Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki zamontowanych w budynku Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie

26.11.2014 r.

Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ulicach: Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

21.11.2014 r.

Utrzymanie porządku  i czystości na terenie Pasażu Handlowego - Hale Mirowskie - zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

12.11.2014 r.

Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie  Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

12.11.2014 r.

Wykonanie projektu, zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na ulicy Agrykola, Rynku Mariensztackim i Placu Grzybowskim oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.

21.10.2014 r.

Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy

17.10.2014 r.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ul Bugaj odc. ul. Mostowa-Steinkellera, Jazdów, Kościelnej, Kożlej i Oleandrów.

29.08.2014 r.

Wykonanie remontu ulicu Świętojerskiej na odc. ul. Bonifraterska - ul. Freta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

14.08.2014 r.

Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

30.07.2014 r.

Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

28.07.2014 r.

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Przyrynek w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

18.07.2014 r.

Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

16.07.2014 r.

Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Franciszkańskiej 10, Al. Solidarności 91,ul. 29 listopada 3, ul. Czerniakowskiej 126a w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa

11.07.2014 r.

Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnieniu przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)

 

09.07.2014 r.

Remont ulicy Hożej na odc. ul. Krucza - Plac Trzech Krzyży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap II wymiana nawierzchni.

09.07.2014 r.

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

04.07.2014 r.

Wykonanie remontu ogrodzenia z bramą Łazienek Północnych wzdłuż ul. Agrykola w Warszawie

26.06.2014 r.

Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

25.06.2014 r.

Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnienie przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)

09.06.2014 r.

Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

03.06.2014 r.

Wykonanie remontu ul. Elektoralnej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

21.05.2014 r.

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia gazowego na ulicach Dziekania, Kanonia i Jezuickiej w Warszawie oraz wykonanie demontażu oświetlenia elektrycznego

04.04.2014 r.

Wprowadzenie organizacji ruchu na czas multimedialnych pokazów fontann oraz przywracanie stałej organizacji ruchu po pokazach  w rejonie Nowego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

31.03.2014 r.

Bieżąca konserwacja pomników znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

27.03.2014 r.

Opracowanie programu konserwatorskiego i użytkowego wraz z wieloletnim planem pielęgnacji szaty roślinnej Ogrodu Krasińskich po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych oraz wykonanie szczegółowych ekspertyz dendrologicznych dla części drzew

 • Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
 • Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana formularza ofertowego, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu 07.04.2014 r. 

  07.03.2014 r.

  Wykonanie remontu nawierzchni placu wokół Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie

  04.03.2014 r.

  Wykonanie remontu ulic: Celnej, Dawnej, Dziekaniej, Jezuickiej, Kanoniej, Świętojańskiej i Zapiecek na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  28.02.2014 r.

  Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

 • Odpowiedź na pytanie 21.05.2014 r.

 • Odpowiedź na pytanie - 15.05.2014 r.

 • Odpowiedź na zapytania - 12.05.2014 r.

 • Odpowiedż na zapytania z 18.04 - 25.04.2014 r.