Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

ZTP kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydenta m. st. Warszawy
W skład ZTP wchodzą:
zespoły nadzorowane przez Dyrektora
zespoły nadzorowane przez Zastępcę Dyrektora ZTP  zespoły nadzorowane przez Zastępcę Dyrektora ZTP zespół nadzorowany przez Głównego Księgowego ZTP
 
Dyrektorowi podlegają:
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
 
Zastępcy Dyrektora ZTP podlegają:
Zespół ds. Dróg Zespół ds. Inżynieryjno - Budowlanych Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
 
Zastępcy Dyrektora ZTP podlegają:
Zespół ds. Handlu i Usług Zespół ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym Zespół ds. Organizacji i Administracji
 
Głównemu Księgowemu podlegają:
Zespół ds. Finansowych


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa