Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Struktura organizacyjna

ZTP kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydenta m. st. Warszawy

W skład ZTP wchodzą:

zespoły nadzorowane przez Dyrektora

 • zespoły nadzorowane przez Zastępcę Dyrektora ZTP 
 • zespoły nadzorowane przez Zastępcę Dyrektora ZTP
 • zespół nadzorowany przez Głównego Księgowego ZTP

 

Dyrektorowi podlegają:

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

 

Zastępcy Dyrektora ZTP podlegają:

 • Zespół ds. Dróg
 • Zespół ds. Inżynieryjno - Budowlanych
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

 

Zastępcy Dyrektora ZTP podlegają:

 • Zespół ds. Handlu i Usług
 • Zespół ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym
 • Zespół ds. Organizacji i Administracji

 

Głównemu Księgowemu podlegają:

 • Zespół ds. Finansowych


Wprowadził Twarowska Iwona 2007-09-26
Aktualizujący Lewandowski Rafał 2019-12-18
Zatwierdzający Lewandowski Rafał 2019-12-18
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-12-18
Wersja standardowa