Kanał Wyżej
Teren objęty działaniem Pełnomocnika

Zadania Pełnomocnika dotyczące koordynacji produkcji filmowej realizowane są na obszarze całego m.st. Warszawy.
Zadania Pełnomocnika dotyczące wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu dotyczą jedynie obszaru reprezentacyjnego tj.:
część obszaru uznanego za pomnik historii na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (M.P. Nr 50, poz. 423), w tym obszar wpisany na Listę dziedzictwa światowego zgodnie z Konwencją w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętą w Paryżu w dniu 16 listopada 1972 r.
(Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190) oraz ul. Chmielna na odcinku od ul. Nowy Świat
do Pasażu S. Wiecheckiego "Wiecha", określone w załączniku nr 1 do zarządzenia
Nr 1636/2018 z dnia 17 października 2018 r.; ul. Stanisława Kostki Potockiego wraz ze Skwerem Prymasowskim i parkingiem
oraz ul. Wiertnicza od ul. Kolegiackiej do ul. Przyczółkowej wraz z częścią parkingu, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 1636/2018 z dnia 17 października 2018 r.;  ul. Chłodna i ul. Elektoralna na odcinku od ul. Żelaznej do Al. Jana Pawła II, Skwer Ks. Jerzego oraz ul. Biała u zbiegu z ul. Chłodną, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 1636/2018 z dnia 17 października 2018 r.;  ul. Francuska, Rondo im. J Waszyngtona oraz Al. Waszyngtona na odcinku od Ronda im. J. Waszyngtona do ul. Saskiej, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia Nr 1636/2018 z dnia 17 października 2018 r.; ul. Świętokrzyska na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do Ronda ONZ, określona w załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 1636/2018 z dnia 17 października 2018 r.;  Plac Powstańców Warszawy, określony w załączniku nr 6 do zarządzenia Nr 1636/2018 z dnia 17 października 2018 r.
WYTYCZNE W ZAKRESIE WPROWADZANIA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W OBSZARZE TRAKTU KRÓLEWSKIEGO
Lp.
Obszar
Obszar szczegółowo
Rodzaj przedsięwzięcia
Uwagi
Administrator terenu
1
Aleje Ujazdowskie
po wschodniej stronie od ul. Agrykola do wejścia do Parku Łazienkowskiego na wysokości ul. Bagatela
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
Zarząd Dróg Miejskich
22 55 89 000
www.zdm.waw.pl
2
Biała
u zbiegu z Chłodną
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
Urząd Dzielnicy Wola - WIR
22 443 57 20
www.wola.waw.pl
3
Chłodna, Elektoralna
na odcinku Żelazna - Jana Pawła II
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
również imprezy masowe
Urząd Dzielnicy Wola - WIR
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
22 443 57 20
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
www.wola.waw.pl
kiermasze
maksymalnie do 6 dni
 
4
Chmielna
na wysokości nr 10
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
scena 4 m x 6 m
Zarząd Terenów Publicznych
1 namiot techniczny do 15 m2
22 277 05 00
na odcinku Nowy Świat - Pasaż Wiecha
parady, happeningi
bez naniesień
www.ztp.waw.pl
występy teatrów ulicznych
 
 
na odcinku Nowy Świat - Bracka
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
 
kiermasze
nie częściej niż raz w miesiącu, maksymalnie do 6 dni
 
5
Fosa
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
Zarząd Terenów Publicznych
22 277 05 00
www.ztp.waw.pl
6
Międzymurze
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
Zarząd Terenów Publicznych
jarmark bożonarodzeniowy
maksymalnie do 6 tygodni
22 277 05 00
jarmark zygmuntowski
maksymalnie od 2 tygodni
www.ztp.waw.pl
kiermasze
maksymalnie do 6 dni 
 
7
Francuska
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
również imprezy masowe
Zarząd Dróg Miejskich
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
22 55 89 000
imprezy sportowe, masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia,  w celach charytatywnych
www.zdm.waw.pl
kiermasze
maksymalnie do 6 dni 
 
8
Kozia
przed Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
wystawy plenerowe i wernisaże
 do 6 tygodni
Zarząd Terenów Publicznych
22 277 05 00
www.ztp.waw.pl
9
Krakowskie Przedmieście
przed Kościołem św. Anny
imprezy oraz uroczystości państwowe i miejskie o szczególnym znaczeniu
 
Zarząd Dróg Miejskich
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
22 55 89 000
masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
bez naniesień
www.zdm.waw.pl
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, w celach charytatywnych
 
Krakowskie Przedmieście
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
scena 8 m x 10 m
 
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
 
imprezy sportowe, masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, w celach charytatywnych
 
Krakowskie Przedmieście
przed Domem Polonii
wystawy plenerowe i wernisaże
 
 
pomiędzy Skwerem Hoovera a Pomnikiem A.Mickiewicza
 
 
w rej. ul. Trębackiej
 
 
przed Pałacem Prezydenckim
do 3 tygodni 
 
w rej. ul. Karowej
 
 
w rej. nieruchomości nr 30
 
 
w rej. nieruchomości nr 32
 
 
w rej. ul. Traugutta
 
 
w rej. Pomnika M.Kopernika
 
 
10
Nowy Świat
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
scena 8 m x 10 m
Zarząd Dróg Miejskich
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
22 55 89 000
imprezy sportowe, masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, w celach charytatywnych
www.zdm.waw.pl
11
Ogród Krasińskich
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
nie częściej niż raz w miesiącu
Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
scena 8 m x 10 m
22 277 42 00
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
www.zzw.waw.pl
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
 
akcje upamiętniające znaczące wydarzenia historyczne i akcji przeprowadzanych w celach charytatywnych lub promujących zdrowy tryb życia
bez reklam, balonów, namiotów
 
wystawy plenerowe i wernisaże
 do 6 tygodni
 
12
Ogród Saski
 
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
nie częściej niż raz w tygodniu
Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
scena 8 m x 10 m
22 277 42 00
www.zzw.waw.pl
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
 
akcje upamiętniające znaczące wydarzenia historyczne i akcji przeprowadzanych w celach charytatywnych lub promujących zdrowy tryb życia
bez reklam, balonów, namiotów
 
placyk żwirowy przy stawie oraz aleja asfaltowa wzdłuż ul. Marszałkowskiej
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
13
Park Kazimierzowski
przy ścieżce ks. Bozowskiego
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
nie częściej niż raz w miesiącu
Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
scena 8 m x 10 m
22 277 42 00
www.zzw.waw.pl
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
 
ogródki plenerowe
jeden sektor – 120 dni
 
 
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
 
akcje upamiętniające znaczące wydarzenia historyczne i akcji przeprowadzanych w celach charytatywnych lub promujących zdrowy tryb życia
bez reklam, balonów, namiotów
 
przy nawierzchniach utwardzonych
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
 
14
Park Łazienki Północne
na schodach
imprezy masowe, artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
nie częściej niż raz w miesiącu
Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
m.in. scena 8 m x 10 m
22 277 42 00
u podnóża Zamku Ujazdowskiego
pikniki
naniesienia tylko na nawierzchniach utwardzonych
www.zzw.waw.pl
na głównym tarasie
 
na głównym tarasie
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
imprezy sportowe
 
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni
 
15
Park im. Marszałka Rydza Śmigłego
 
ogródki plenerowe
pięć sektorów - 120 dni
Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
przy głównych schodach
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
nie częściej niż raz w miesiącu
22 277 42 00
scena 8 m x 10 m
www.zzw.waw.pl
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
 
Al. Ks. Stanka
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
 
 
akcje upamiętniające znaczące wydarzenia historyczne i akcji przeprowadzanych w celach charytatywnych lub promujących zdrowy tryb życia
bez reklam, balonów, namiotów
 
Al. Ks. Stanka przy wrotkowisku
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
 
16
Park Ujazdowski
 
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
bez możliwości ustawienia sceny
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
22 227 74 00
 
 
 
 
Aleja Obwodnicowa
wystawy plenerowe i wernisaże
 do 6 tygodni
www.zzw.waw.pl
17
Plac Powstańców Warszawy
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni
 
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
 
 
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
 
kiermasze
maksymalnie do 6 dni
 
18
Plac Teatralny
imprezy masowe, artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
 
Zarząd Dróg Miejskich
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
22 55 89 000
imprezy sportowe, masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, w celach charytatywnych
www.zdm.waw.pl
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
 
19
Plac Trzech Krzyży
 
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
scena 8 m x 10 m
Zarząd Dróg Miejskich
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
22 55 89 000
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
www.zdm.waw.pl
imprezy sportowe, masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, w celach charytatywnych
 
chodnik przed Pomnikiem Witosa
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
 
20
Plac Zamkowy
 
imprezy oraz uroczystości państwowe i miejskie o szczególnym znaczeniu
nie częściej niż 4 razy w roku,
Zarząd Terenów Publicznych
scena 8 m x 10 m
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
22 277 05 00
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
bez naniesień
masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
bez naniesień
www.ztp.waw.pl
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, w celach charytatywnych
 
miejsce postoju dorożek konnych
 
 
przy Kościele św. Anny i na tarasie widokowym
wystawy plenerowe i wernisaże
do 3 tygodni 
 
21
Rynek Mariensztacki
kameralne koncerty
scena 6 m x 8 m
Zarząd Terenów Publicznych
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
22 277 05 00
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
bez naniesień
www.ztp.waw.pl
imprezy sportowe, masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, w celach charytatywnych
 
kiermasze
nie częściej niż raz w miesiącu, maksymalnie do 6 dni
 
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
 
22
Rynek Nowego Miasta
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
scena 6 m x 8 m
Zarząd Terenów Publicznych
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
22 277 05 00
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
bez naniesień
www.ztp.waw.pl
imprezy sportowe, masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, w celach charytatywnych
 
wystawy plenerowe i wernisaże
 do 6 tygodni
 
jarmark bożonarodzeniowy
maksymalnie do 6 tygodni
 
kiermasze
nie częściej niż raz w miesiącu, maksymalnie do 6 dni
 
23
Rynek Starego Miasta
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
scena 6 m x 8 m
Zarząd Terenów Publicznych
3 namioty techniczne do 15 m2 każdy
22 277 05 00
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
bez naniesień
www.ztp.waw.pl
miejsce postoju dorożek konnych
 
 
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
 
24
Skwer Hoovera
wystawy plenerowe i wernisaże
do 3 tygodni 
Zarząd Terenów Publicznych
22 277 05 00
www.ztp.waw.pl
25
Skwer I Dywizji Pancernej
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
nie częściej niż jeden raz w miesiącu
Zarząd Terenów Publicznych
22 277 05 00
impreza masowa pn. "Wianki"
jeden raz w roku
www.ztp.waw.pl
na terenie skweru posadowiona będzie jedynie scena oraz infrastruktura niezbędna do realizacji części artystycznej imprezy
 
26
Skwer Prymasowski
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
22 44 35 000
www.wilanow.pl
kiermasze
maksymalnie do 6 dni
 
27
Skwer św. Jerzego
wystawy plenerowe i wernisaże
 do 6 tygodni
Urząd Dzielnicy Wola - WIR
22 443 57 20
www.wola.waw.pl
28
Skwer Twardowskiego
wystawy plenerowe i wernisaże
do 3 tygodni 
Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy
22 277 42 00
www.zzw.waw.pl
29
Stanisława Kostki Potockiego
imprezy masowe, artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
o charakterze imprez masowych
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
22 44 35 000
imprezy sportowe, masowe biegi uliczne, rajdy rowerowe
pod hasłami związanymi z historią, kulturą, promocją zdrowia, oświatą, w celach charytatywnych
www.wilanow.pl
kiermasze
maksymalnie do 6 dni
 
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni 
 
30
Świętokrzyska
kiermasze
maksymalnie do 6 dni
 
imprezy artystyczne i rozrywkowe o szczególnym znaczeniu
 
Zarząd Dróg Miejskich
parady, happeningi, występy teatrów ulicznych
 
22 55 89 000
wystawy plenerowe i wernisaże
do 6 tygodni
www.zdm.waw.pl 
31
Traugutta
u wylotu do
ul. Krakowskie Przedmieście
wystawy plenerowe i wernisaże
 do 3 tygodni
Zarząd Terenów Publicznych
22 277 05 00
www.ztp.waw.plStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Dane teleadresowe
Akty prawne
Zakres działalności
Zadania Pełnomocnika
Teren objęty działaniem Pełnomocnika
Aktualności

Wersja standardowa