Kanał Wyżej
Zadania Pełnomocnika

Do zadań Pełnomocnika w zakresie wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego oraz koordynacji produkcji filmowych na obszarze m.st Warszawy należy w szczególności:
opiniowanie, na wniosek jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy administrujących nieruchomościami i pełniących funkcję zarządu drogi, wystąpień wnioskodawców ubiegających się o wprowadzanie czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego, z wyłączeniem opiniowania przeznaczania nieruchomości na prowadzenie ogródków gastronomicznych, plenerowych i zimowych, których wystrój musi spełniać Wytyczne; administrowanie i nadzór nad procesem aktualizacji elektronicznej bazy danych planowanych i realizowanych czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego oraz produkcji filmowych na obszarze  m.st. Warszawy; uzgadnianie w formie elektronicznej możliwości realizacji poszczególnych przedsięwzięć z właściwymi biurami Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności
z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego i Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków; monitorowanie obszaru reprezentacyjnego oraz zgłaszanie uwag poszczególnym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy administrującym i pełniącym funkcję zarządu drogi; współpraca z podmiotami realizującymi produkcje filmowe poprzez ustalenie jednolitych standardów obsługi  przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy; usprawnienie i ujednolicenie procedur związanych z udostępnianiem nieruchomości na potrzeby realizacji produkcji filmowych; udzielanie niezbędnej pomocy organizacyjnej przy udostępnianiu nieruchomości w związku z realizacją produkcji filmowych; koordynacja działań ze służbami miejskimi.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Dane teleadresowe
Akty prawne
Zakres działalności
Zadania Pełnomocnika
Teren objęty działaniem Pełnomocnika
Aktualności

Wersja standardowa