Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zadania Pełnomocnika

Do zadań Pełnomocnika w zakresie wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego oraz koordynacji produkcji filmowych na obszarze m.st Warszawy należy w szczególności:

  1. opiniowanie, na wniosek jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy administrujących nieruchomościami i pełniących funkcję zarządu drogi, wystąpień wnioskodawców ubiegających się o wprowadzanie czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego, z wyłączeniem opiniowania przeznaczania nieruchomości na prowadzenie ogródków gastronomicznych, plenerowych i zimowych, których wystrój musi spełniać Wytyczne;
  2. administrowanie i nadzór nad procesem aktualizacji elektronicznej bazy danych planowanych i realizowanych czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego oraz produkcji filmowych na obszarze  m.st. Warszawy;
  3. uzgadnianie w formie elektronicznej możliwości realizacji poszczególnych przedsięwzięć z właściwymi biurami Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności
    z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego i Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków;
  4. monitorowanie obszaru reprezentacyjnego oraz zgłaszanie uwag poszczególnym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy administrującym i pełniącym funkcję zarządu drogi;
  5. współpraca z podmiotami realizującymi produkcje filmowe poprzez ustalenie jednolitych standardów obsługi  przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;
  6. usprawnienie i ujednolicenie procedur związanych z udostępnianiem nieruchomości na potrzeby realizacji produkcji filmowych;
  7. udzielanie niezbędnej pomocy organizacyjnej przy udostępnianiu nieruchomości w związku z realizacją produkcji filmowych;
  8. koordynacja działań ze służbami miejskimi.


Wprowadził Twarowska Iwona 2012-02-14
Aktualizujący Chmielewska A. (SP nr 154) 2018-10-23
Zatwierdzający Szalewska Jolanta 2018-10-23
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-10-23
Wersja standardowa