Kanał Wyżej
Zakres działalności

Od 1 marca 2011 r. funkcję Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego (obecnie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych) pełni Pani Jolanta Szalewska, wykonując jednocześnie w Zarządzie Terenów Publicznych zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy powierzonymi do zarządzania Zarządowi Terenów Publicznych.
W dniu 17 czerwca 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 870/2015 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy oraz koordynacji realizacji produkcji filmowych na obszarze m.st. Warszawy. Zgodnie z jego postanowieniami zadania funkcjonującego Pełnomocnika zostały rozszerzone o nowy zakres związany z koordynacją realizacji produkcji filmowych realizowanych na terenie m.st. Warszawy.
W dniu 15 listopada 2016 r. do ww. zarządzenia zostały wprowadzone zmiany dotyczące możliwości funkcjonowania ogródków gastronomicznych w sezonie zimowym.
W dniu 17 października 2018 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1636/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy oraz koordynacji realizacji produkcji filmowych na obszarze m.st. Warszawy.
Pełnomocnik w zakresie swojej działalności podlega bezpośrednio Prezydentowi m. st. Warszawy.  
 
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Dane teleadresowe
Akty prawne
Zakres działalności
Zadania Pełnomocnika
Teren objęty działaniem Pełnomocnika
Aktualności

Wersja standardowa