Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zakres działalności

Od 1 marca 2011 r. funkcję Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego (obecnie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych) pełni Pani Jolanta Szalewska, wykonując jednocześnie w Zarządzie Terenów Publicznych zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy powierzonymi do zarządzania Zarządowi Terenów Publicznych.

W dniu 17 czerwca 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 870/2015 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy oraz koordynacji realizacji produkcji filmowych na obszarze m.st. Warszawy. Zgodnie z jego postanowieniami zadania funkcjonującego Pełnomocnika zostały rozszerzone o nowy zakres związany z koordynacją realizacji produkcji filmowych realizowanych na terenie m.st. Warszawy.

W dniu 15 listopada 2016 r. do ww. zarządzenia zostały wprowadzone zmiany dotyczące możliwości funkcjonowania ogródków gastronomicznych w sezonie zimowym.

W dniu 17 października 2018 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1636/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zagospodarowaniu obszaru reprezentacyjnego m.st. Warszawy oraz koordynacji realizacji produkcji filmowych na obszarze m.st. Warszawy.

Pełnomocnik w zakresie swojej działalności podlega bezpośrednio Prezydentowi m. st. Warszawy.  

 

 

 

 


Wprowadził Twarowska Iwona 2012-02-14
Aktualizujący Chmielewska A. (SP nr 154) 2018-10-23
Zatwierdzający Szalewska Jolanta 2018-10-23
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-10-23
Wersja standardowa