Kanał Wyżej
Konkurs na dzierżawę terenu

11.06.2021
na oddanie w dzierżawę gruntu niezabudowanego zlokalizowanego w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Grabowskiego (dz. ew. nr 71/3 z obrębu 5-05-02) z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca (miejsce nr 1) w okresie od 5.07.2021 r. do 30.04.2024 r.
ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6
 
 
na oddanie w dzierżawę gruntu niezabudowanego zlokalizowanego w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy Al. Wyzwolenia (dz. ew. nr 119 z obrębu 5-05-07) z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca (miejsce nr 53) w okresie od 21.07.2021 r. do 20.07.2024 r.
ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6
 
14.05.2021
na oddanie w dzierżawę gruntu niezabudowanego zlokalizowanego w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy Al. Wyzwolenia (dz. ew. nr 119 z obrębu 5-05-07) z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca (miejsce nr 53) w okresie od 21.07.2021 r. do 20.07.2024 r.
komunikat ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6
07.04.2021
na oddanie w dzierżawę gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście na placu Zamkowym  (dz. ew. nr 29 z obrębu 5-02-11) oraz zamiennie na Rynku Nowego Miasta (dz. ew. nr 3 z obrębu 5-02-06), z przeznaczeniem na miejsce postoju jednej dorożki w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.
rozstrzygnięcie ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6 załącznik nr 7
04.03.2021
na oddanie w dzierżawę od dnia protokolarnego przekazania terenu do dnia 31.10.2021 r. gruntu niezabudowanego zlokalizowanego w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście w przejściu pomiędzy ul. Piwną i ul. Świętojańską (dz. ew. nr 33/1 z obrębu 5-02-11),
z przeznaczeniem na dwa ogródki gastronomiczne
rozstrzygnięcie ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5
08.12.2020
na oddanie w dzierżawę gruntu niezabudowanego zlokalizowanego w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Lewartowskiego (dz. ew. nr 23/5 z obrębu 5-01-06),
z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca (miejsce nr 15) na okres od 1.01.2021 r. do 31.01.2022 r.
rozstrzygnięcie ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6
03.11.2020
na oddanie w dzierżawę gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście na placu Zamkowym (lokalizacja główna) oraz na Rynku Nowego Miasta (lokalizacja zamienna), z przeznaczeniem na miejsce postoju siedmiu dorożek w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 października 2021 r.
rozstrzygnięcie informacja uzupełniająca ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6 załącznik nr 7
02.11.2020
na oddanie w dzierżawę gruntu niezabudowanego zlokalizowanego w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście przy Al. Wyzwolenia (dz. ew. nr 119 z obrębu 5-05-07),
z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca (miejsce nr 67) na okres od 1.12.2020 r. do 31.08.2021 r.
rozstrzygnięcie informacja uzupełniająca ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6
23.10.2020
na oddanie w dzierżawę gruntu niezabudowanego położonego w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Elektoralnej róg al. Jana Pawła II (dz. ew. nr 2/1 cz. z obrębu 5-03-03),
z przeznaczeniem pod obiekt handlowy – namiot do sprzedaży kwiatów
w okresie od 1.12.2020 r. do 31.12.2021 r.
informacja uzupełniająca ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 rozstrzygnięcie
11.09.2020
konkurs na oddanie w dzierżawę gruntu niezabudowanego (obecnie częściowo zabudowanego tymczasowym obiektem gospodarczym o pow. 40 m2) zlokalizowanego w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Oboźnej (dz. ew. nr 46/9 z obrębu 5-04-02) z przeznaczeniem na parking komercyjny, tereny zieleni, obiekt gospodarczy, ogródek gastronomiczny lub drogę dojazdową do działki
ogłoszenie regulamin załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 rozstrzygnięcie
 
10.10.2019
konkurs na dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną m.st. Warszawy na placu Zamkowym (lokalizacja główna) oraz na Rynku Nowego Miasta (lokalizacja zamienna), z przeznaczeniem na miejsce postoju siedmiu dorożek w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.
ogłoszenie regulamin formularz ofertowy oświadczenie klauzula o przetwarzaniu danych osobowych wzór umowy plany sytuacyjne rozstrzygnięcie
 
02.10.2019
konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy Al. Wyzwolenia z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca - miejsce postojowe nr 66
ogłoszenie regulamin plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenie klauzula rozstrzygnięcie
 
19.08.2019
konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Grabowskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc postojowych przez mieszkańców - miejsca nr 1, 5 i 12
ogłoszenie  regulamin konkursowy plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia klauzula informacyjna rozstrzygnięcie
 
22.07.2019
konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta imienia Piotra Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11, w celu zorganizowania dwóch stoisk handlowych po 2 m2 każde, przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski
 
ogłoszenie specyfikacja mapa formularz ofertowy oświadczenia klauzula wzór umowy rozstrzygnięcie
 
04.07.2019
konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Grabowskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc postojowych przez mieszkańców - miejsca nr 1, 3, 4, 8, 12, 13, 15 i 16
ogłoszenie specyfikacja lokalizacja formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia klauzula rozstrzygnięcie informacja
 
06.06.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. Piotra Biegańskiego w Warszawie, w celu zorganizowania stoisk handlowych przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski
ogłoszenie specyfikacja mapa formularz ofertowy oświadczenie klauzula wzór umowy rozstrzygnięcie
 
05.06.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Lewartowskiego/ul. gen. W. Andersa z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca - miejsce postojowe nr 10
ogłoszenie specyfikacja lokalizacja formularz ofertowy wzór umowy oświadczenie klauzula rozstrzygnięcie
 
29.05.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Al. Wyzwolenia z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca - miejsce postojowe nr 66
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenie ogłoszenie o wynikach
 
20.05.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Lewartowskiego / ul. gen. W. Andersa z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca na dz. ew. nr 23/2 - miejsce postojowe nr 14
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia rozstrzygnięcie
 
15.04.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Nowolipie 3 z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca (miejsce nr 2)
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia rozstrzygnięcie
 
27.03.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Lewartowskiego / ul. gen. W. Andersa z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc postojowych przez mieszkańców na dz. ew. nr 23/5 - miejsce postojowe nr 21 oraz na dz. ew. nr 23/2 - miejsce postojowe nr 7 i 12
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia rozstrzygnięcie
 
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy Al. Wyzwolenia z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc postojowych przez mieszkańca (miejsca nr 66 i 67)
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia rozstrzygnięcie
 
15.03.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Lewartowskiego / ul. gen. W. Andersa z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc postojowych przez mieszkańców na dz. ew. nr 23/5 - miejsce postojowe nr 21 oraz na dz. ew. nr 23/2 - miejsce postojowe nr 7 i 12
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia komunikat
 
11.02.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Lewartowskiego / ul. gen. W. Andersa z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc postojowych przez mieszkańców (miejsca nr 24 i 26)
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia rozstrzygnięcie konkursu
 
30.01.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy Al. Wyzwolenia z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca (miejsce nr 24)
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia rozstrzygnięcie konkursu
 
14.01.2019
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Lewartowskiego / ul. gen. W. Andersa z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca postojowego przez mieszkańca (miejsce nr 12)
ogłoszenie specyfikacja plan sytuacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia rozstrzygnięcie konkursu
 
14.12.2018
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy Al. Wyzwolenia z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc postojowych przez mieszkańców (miejsca nr: 14, 15, 27, 56, 62, 63, 64, 65).
ogłoszenie specyfikacja konkursowa plan lokalizacyjny formularz ofertowy wzór umowy oświadczenia oferenta rozstrzygnięcie konkursu
 
08.11.2018
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy Al. Wyzwolenia z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsc postojowych przez mieszkańców (miejsca nr: 14, 15, 27, 56, 62, 63, 64, 65).
ogłoszenie plan lokalizacyjny specyfikacja konkursowa formularz ofertowy wzór umowy komunikat - 27.11.2018
 
15.10.2018
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości na placu Zamkowym  oraz zamiennie na Rynku Nowego Miasta (po udrożnieniu przejazdu ze Starego Miasta na Nowe Miasto wyremontowanym odcinkiem ulicy Nowomiejskiej), z przeznaczeniem na siedem miejsc postojowych dla dorożek konnych z zaprzęgiem
ogłoszenie ogłoszenie - 18.10.2018 specyfikacja konkursowa załączniki do specyfikacji załączniki do specyfikacji c.d. formularz ofertowy oświadczenia oferenta wzór umowy rozstrzygnięcie konkursu
05.10.2018
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę miejsca postojowego położonego przy ul. Grabowskiego w Warszawie
ogłoszenie specyfikacja konkursowa formularz ofertowy plan lokalizacyjny wzór umowy rozstrzygnięcie
 
19.07.2018
Uzupełniający konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania stoisk handlowych o numerach 3 i 8 przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski.
ogłoszenie specyfikacja konkursowa załączniki do specyfikacji rozstrzygnięcie konkursu
 
07.06.2018r.
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania 10 stoisk handlowych przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Załączniki do specyfikacji Wzór umowy Rozstrzygnięcie konkursu
 
28.11.2017
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę miejsca postojowego położonego przy ul. Grabowskiego w Warszawie
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Rozstrzygnięcie konkursu
 
09.06.2017
Uzupełniający konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania stoisk handlowych onumerach 2, 5 i 7 przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski.
ogłoszenie specyfikacja konkursowa załączniki do specyfikacji wzór umowy rozstrzygnięcie konkursu
 
02.05.2017
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania 10 stoisk handlowych przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski w terminie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.
ogłoszenie specyfikacja konkursowa załączniki do specyfikacji konkursowej wzór umowy rozstrzygnięcie konkursu ofert - 30.05.2017
 
24.06.2016
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania 10 stoisk handlowych przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Załączniki do specyfikacji konkursowej Ogłoszenie o zmianie - 29.06.2016 r. Informacja - 08.07.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu
17.03.2016
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście w Parkach: Na Książęcem, w Parku Kazimierzowskim w celu zorganizowania ogródków plenerowych w 2016 roku
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Załącznik Nr 1 do specyfikacji konkursowej Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do specyfikacji konkursowej Załącznik Nr 3 do specyfikacji konkursowej Załącznik Nr 4 do specyfikacji konkursowej Załącznik Nr 5 do specyfikacji konkursowej Umowa - Załącznik Nr 6 do specyfikacji konkursowej Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 11.04.2016 r.
11.03.2016
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Myśliwieckiej, z przeznaczeniem na zorganizowanie parkingu komercyjnego
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa
26.01.2016
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parkach: im. Marszałka Rydza Śmigłego, Kazimierzowskim oraz na Książęcem w celu zorganizowania ogródków plenerowych w 2016 r.
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Szkice terenu Formularz ofertowy i druki oświadczeń Wzór umowy dzierżawy Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 21.03.2016 r.
 
1.06.2015
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu położonego na Międzymurzu J. Zachwatowicza w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 61 w obrębie 5-02-08 z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek gastronomiczny w 2015 r.
Ogłoszenie oraz specyfikacja konkursowa Formularz ofertowy i oświadczenia Wzór umowy dzierżawy oraz protokół zdawczo - odbiorczy  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 18.06.2015 r.
8.05.2015
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu położonego na Międzymurzu J. Zachwatowicza w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 61 w obrębie 5-02-08 z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek gastronomiczny w 2015 r.
Ogłoszenie oraz specyfikacja konkursowa Formularz ofertowy i oświadczenia Wzór umowy dzierżawy oraz protokół zdawczo - odbiorczy  Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 29.05.2015 r.
 
6.03.2015
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parku Kazimierzowskim oraz Na Książęcem w celu zorganizowania ogródków plenerowych
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Załączniki do specyfikacji Wzór umowy dzierżawy Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 31.03.2015 r.
 
30.01.2015
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parkach: im. Marszałka Rydza Śmigłego, Kazimierzowskim oraz na Książęcem w celu zorganizowania ogródków plenerowych
Ogłoszenie i specyfikacja konkursowa Szkice terenu Formularz ofertowy i druki oświadczeń Wzór umowy dzierżawy Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 6.03.2015 r.
7.07.2014
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania 3 stoisk przeznaczonych do ekspozycji i sprzedaży własnych prac malarskich i plastycznych: malarstwo - różne formy i techniki, rzeźba, wyroby z drewna i bursztynu, wyroby rękodzieła artystycznego (biżuteria, witraże, metaloplastyka)
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Specyfikacja konkursowa - załączniki Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 25.07.2014
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania 5 stoisk handlowych przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Specyfikacja konkursowa - załączniki Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 25.07.2014
3.06.2014
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania 5 stoisk handlowych przeznaczonych do sprzedaży rękodzieła artystycznego i ludowego, pamiątek związanych z tematyką Warszawy i Polski
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Ogłoszenie - 4.06.2014 Rozstrzygnięcie
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę gruntu położonego na Międzymurzu Starego Miasta im. P. Biegańskiego w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie 5-02-11 w celu zorganizowania 13 stoisk przeznaczonych do ekspozycji i sprzedaży własnych prac malarskich i plastycznych: malarstwo - różne formy i techniki, rzeźba, wyroby z drewna i bursztynu, wyroby rękodzieła artystycznego (biżuteria, witraże, metaloplastyka)
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Rozstrzygnięcie 
6.05.2014
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu położonego na Międzymurzu J. Zachwatowicza w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 61 w obrębie 5-02-08 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny w sezonie letnim 2014 r.
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Specyfikacja konkursowa cdMapa - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 Oświadczenie - Załącznik nr 3 Oświadczenie - Załącznik nr 4 Oświadczenie - Załącznik nr 5 Umowa - Załącznik nr 6 Umowa - Załącznik nr 6 cd Rozstrzygnięcie konkursu
 
21.03.2014
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parkach: im. Marszałka Rydza Śmigłego oraz Kazimierzowskim w celu zorganizowania ogródków plenerowych
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Specyfikacja konkursowa cd Mapy - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 Oświadczenie - Załącznik nr 3 Oświadczenie - Załącznik nr 4 Oświadczenie - Załącznik nr 5 Umowa - Załącznik nr 6 Umowa - Załącznik nr 6 cd Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 07.04.2014
 
21.02.2014
Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parkach: im. Marszałka Rydza Śmigłego, Kazimierzowskim oraz Na Książęcem w celu zorganizowania ogródków plenerowych
Ogłoszenie Specyfikacja konkursowa Specyfikacja konkursowa cd. Szkice - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 Oświadczenie - Załącznik nr 3 Oświadczenie - Załącznik nr 4 Oświadczenie - Załącznik nr 5 Umowa - Załącznik nr 6 Umowa - Załącznik nr 6 cd Rozstrzygnięcie konkursu ofert - 21.03.2014
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Konkurs na dzierżawę terenu

Wersja standardowa