Zarząd Terenów Publicznych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Terenów Publicznych > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  Drukuj
 
Przetargi - tryb podstawowy

18.02.2022 r.

Usuwanie graffiti oraz wykonywanie zabezpieczeń powierzchni przed graffiti, w tym usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonych obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

17.01.2022 r.

Wykonanie obsadzeni i pielęgnacja roślin ozdobnych na rabatach kwietnikowych, wieżach kwiatowych, donicach i koszyczkach na latarniach zlokalizowanych na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2022-2024

16.01.2022 r.

Prace porządkowo-ogrodniczych w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych ZTP lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście  m.st. Warszawy w 2022-2024 r.

16.12.2021 r. Utrzymanie istniejącego oraz wykonywanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa w ruchu w 2022 roku na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

10.12.2021 r.

Wykonanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2022 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

09.12.2021 r.

Usługa prowadzenia szaletu publicznego zlokalizowanego w budynku na Skwerze Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście60A w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy administrowany przez ZTP

15.11.2021 r.

Wykonanie przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23 w Warszawa

04.11.2021 r.

Wynajęcie dekoracji świątecznych wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz naprawa, dostaw, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.10.2021 r.

Usługa ochrony osób i mienia w budynku siedziby Zarządu terenów Publicznych usytuowany w Warszawie , przy ul. Podwale 23.

26.10.2021 r.

Usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych oraz częściach wspólnych siedziby Zarządu Terenów Publicznych, zlokalizowanej przy ul. Podwale 23
w Warszawie.

26.10.2021 r.

Wykonanie prac związanych z prowadzeniem konserwacji urządzeń iluminacji pomników, obiektów w tym architektonicznych oraz oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

19.10.2021 r.

Wykonanie remontów zdrojów wody oligoceńskiej zlokalizowanych przy ul. Wójtowskiej i Rynku Soleckim w Warszawie.

04.10.2021 r.

Wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie Dzielnicy Śródmieście.

16.07.2021 r.

Kompleksowa realizacja zadania polegającego na budowie mini ogrodu pomologicznego w ramach projektu Budżetu obywatelskiego pn. ,,Mini ogród pomologiczny", finansowany z budżetu obywatelskiego (nr495), na którą składa się wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z STWiOR i przedmiarem robót oraz wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją.

15.07.2021 r.

Wykonanie w 2021 r. realizacji Projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu terenów Publicznych.

30.06.2021 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Elizy Orzeszkowej, pomnika Marii Konopnickiej, tablicy z inskrypcją - Miejsce uświęcone krwią 200 Polaków zamordowanych przez hitlerowców w czasie Powstania Warszawskiego, kamienia pamięci Żołnierzy AK Zgrupowania "Bartkiewicz".

28.06.2021 r.

Wykonanie prac konserwacyjnych oraz bieżących prac naprawczych instalacji, urządzeń i automatyki obiektu kubaturowego, zlokalizowanego na Skwerze Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A w Warszawie

21.06.2021 r.

Wykonanie remontu ul. Polnej na odcinku Pl. Politechniki - ul. Waryńskiego oraz ul. Progi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

31.03.2021 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją trzech fontann, dwóch sieci zraszających, czterech pomp zdrojowych, jednego hydrantu oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnej.

30.03.2021 r.

Wykonanie w 2021 r. pielęgnacji, usuwania i sadzenia drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

26.03.2021 r.

Wykonanie usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1A, w tym sprzątanie terenu Pasażu Handlowego na zewnątrz budynku, sprzątanie biura administracji oraz sprzątanie i obsługa czterech szaletów.

Wykonanie i dostarczenie 1080 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka"
wzór historyczny h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu ZTP w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Przetargi nieograniczone

22.12.2020 r.

Konserwacja oraz bieżące prace naprawcze instalacji, urządzeń i automatyki obiektu kubaturowego, zlokalizowanego na Skwerze Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Warszawie.

22.12.2020 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi pracami fontann, sieci zraszających,pomp zdrojowych, hydrantu oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnych, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

18.12.2020 r.

Wykonanie usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1A, w tym sprzątanie terenu Pasażu Handlowego na zewnątrz budynku, sprzątanie biura administracji oraz sprzątanie i obsługa czterech szaletów

15.12.2020 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi pracami sześciu zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie

15.12.2020 r.

Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych. w 2021

14.12.2020 r.

Kompleksowa usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych oraz częściach wspólnych siedziby Zarządu Terenów Publicznych zlokalizowanej przy
ul. Podwale 23 w Warszawie

14.12.2020 r.

Usługa wykonania konserwacji oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznej, odgromowej i urządzeń elektrycznych na terenie Pasażu Handlowego ,,Hale Mirowskie" przy Pl. Mirowskim 1 w Warszawie, oraz prace eksploatacyjno-konserwacyjne i usuwanie awarii instalacji, urządzeń elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego na 13-tu parkingach administrowanych przez ZTP zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

07.12.2020 r.

Wykonanie prac związanych z bieżącą konserwacją pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

03.12.2020 r.

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

27.11.2020 r.

Prace porządkowo-ogrodnicze w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
w 2021 r.

26.11.2020 r.

Wykonanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2021 roku na ulicach i terenach gminnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

25.11.2020 r.

Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2021 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.11.2020 r.

Wykonanie usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1A, w tym sprzątanie terenu Pasażu Handlowego na zewnątrz budynku, sprzątanie biura administracji oraz sprzątanie i obsługa czterech szaletów

18.11.2020 r.

Usługa ochrony osób i mienia w budynku siedziby Zarządu Terenów Publicznych przy
ul. Podwale 23 w Warszawie.

23.10.2020 r.

Wynajęcie dekoracji świątecznych wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz naprawa, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

15.10.2020 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

08.10.2020 r.

Remont oświetlenia ul Złotej (odc. Marszałkowska - Zgody) w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

08.10.2020 r.

Wykonanie remontu burt fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej W Warszawie.

06.10.2020 r.

Wykonanie remontu pomnika Bohaterów Getta Zlokalizowanego w kwartale ulic Zamenhoffa, Lewartowskiego, Anielewicza i Karmelickiej w Warszawie.

06.10.2020 r.

Usługa Prowadzenia 1 tymczasowego całodobowego parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ulicy Ptasiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

30.09.2020 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

14.09.2020 r.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ul. Agrykola i ul. F. S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.08.2020 r.

Wykonanie remontu dna niecki głównej Fontanny Multimedialnej Zlokalizowanej na Skwerze 1 Dywizji Pancernej w Warszawie, polegającego na wymianie warstwy hydroizolacji.

22.07.2020 r.

Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 2123 budżetu obywatelskiego 2020 pn. ,,Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń".

20.07.2020 r.

Wykonanie remontu murków oporowych i balustrady, nawierzchni placu, schodów, siedzisk wokół drzew, donic na Rynku Mariensztackim w Warszawie.

14.07.2020 r.

Wykonanie remontu obiektów handlowych na terenie Pasażu Handlowego ,,Hale Mirowskie" przy pl. Mirowskim 1 w Warszawie.

26.05.2020 r.

Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.

08.05.2020 r.

Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 955 w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 pn. ,,Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum".

07.05.2020 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego fragmentu muru ceglanego z granitową płytą inskrypcyjną - Miejsce Uświęcone Męczeńską Krwią Polaków Walczących o Wolność, Figury Św. Barbary, Pomnika Poległych Żołnierzy Batalionu ,,Chrobry" AK, Pomnik Żołnierzy Zgrupowania AK ,,Krybar".

06.05.2020 r.

Wykonanie modernizacji, w tym dostarczenie i wymiana urządzeń w Fontannie Multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann".

29.04.2020 r.

Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.

05.03.2020 r.

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach w obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020 i 2021.

25.02.2020 r.

Wykonanie i dostarczenie 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka"
h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

29.01.2020 r.

Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


21.01.2020 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


21.01.2020 r.

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A, B, C" w latach 2020-2021.

10.01.2020 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.12.2019 r.

Usługę ochrony osób i mienia w budynku siedziby Zarządu Terenów Publicznych usytuowanego w Warszawie przy ul. Podwale 23.

13.12.2019 r.

Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2020 na terenach będących w  administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

05.12.2019 r.

Wykonanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2020 roku na ulicach i terenach gminnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

03.12.2019 r.

Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

26.11.2019 r.

Usługa polegająca na utrzymaniu i bieżącej obsłudze szaletu publicznego usytuowanego w obiekcie zlokalizowanym na Skwerze Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A w Warszawie.

05.11.2019 r.

Wynajęcie dekoracji świątecznych wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz naprawa, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04.11.2019 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

25.10.2019 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przy ul. E. Plater i Pankiewicza w Warszawie w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 631.

23.10.2019 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1.

27.09.2019 r.

Wykonanie placu zabaw zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Natolińskiej, na części działki ew. nr 83 z obrębu 5-05-07.

18.09.2019 r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r., z podziałem na 2 części.

02.09.2019 r.

Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

29.07.2019 r.

Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

29.07.2019 r.

Wykonanie remontu muru oporowego fosy z balustradą na odcinku od ul. Wąski Dunaj do Barbakanu w Dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawy.

 

19.07.2019 r.

Wykonanie remontu ulicy Stanisława Rychlińskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

03.07.2019 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego: 1) Kamienia Pamiątkowego Batalionu Harcerskiego AK "Wigry" na skwerze przed kinem "Muranów" w Warszawie; 2) Pomnika upamiętniającego nieistniejący już Szpital Ujazdowski przy ul. J. Lennona w Warszawie; 3) Pomnika Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy I AK WP w Parku Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Warszawie; 4) Kopca Mordechaja Anielewicza  u zbiegu ul. Miłej i ul Dubois w Warszawie.

30.05.2019 r.

Wykonanie remontów ul. Siennej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa, ul. Sosnowej, ul. Śliskiej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Emilii Plater i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.