Zarząd Terenów Publicznych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Terenów Publicznych > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  Drukuj
 
Przetargi - tryb podstawowy

21.06.2021 r.

Wykonanie remontu ul. Polnej na odcinku Pl. Politechniki - ul. Waryńskiego oraz ul. Progi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

31.03.2021 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją trzech fontann, dwóch sieci zraszających, czterech pomp zdrojowych, jednego hydrantu oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnej.

30.03.2021 r.

Wykonanie w 2021 r. pielęgnacji, usuwania i sadzenia drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

26.03.2021 r.

Wykonanie usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1A, w tym sprzątanie terenu Pasażu Handlowego na zewnątrz budynku, sprzątanie biura administracji oraz sprzątanie i obsługa czterech szaletów.

Wykonanie i dostarczenie 1080 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka"
wzór historyczny h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu ZTP w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Przetargi nieograniczone

22.12.2020 r.

Konserwacja oraz bieżące prace naprawcze instalacji, urządzeń i automatyki obiektu kubaturowego, zlokalizowanego na Skwerze Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Warszawie.

22.12.2020 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi pracami fontann, sieci zraszających,pomp zdrojowych, hydrantu oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnych, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

18.12.2020 r.

Wykonanie usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1A, w tym sprzątanie terenu Pasażu Handlowego na zewnątrz budynku, sprzątanie biura administracji oraz sprzątanie i obsługa czterech szaletów

15.12.2020 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi pracami sześciu zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie

15.12.2020 r.

Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych. w 2021

14.12.2020 r.

Kompleksowa usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych oraz częściach wspólnych siedziby Zarządu Terenów Publicznych zlokalizowanej przy
ul. Podwale 23 w Warszawie

14.12.2020 r.

Usługa wykonania konserwacji oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznej, odgromowej i urządzeń elektrycznych na terenie Pasażu Handlowego ,,Hale Mirowskie" przy Pl. Mirowskim 1 w Warszawie, oraz prace eksploatacyjno-konserwacyjne i usuwanie awarii instalacji, urządzeń elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego na 13-tu parkingach administrowanych przez ZTP zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

07.12.2020 r.

Wykonanie prac związanych z bieżącą konserwacją pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

03.12.2020 r.

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

27.11.2020 r.

Prace porządkowo-ogrodnicze w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
w 2021 r.

26.11.2020 r.

Wykonanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2021 roku na ulicach i terenach gminnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

25.11.2020 r.

Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2021 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.11.2020 r.

Wykonanie usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1A, w tym sprzątanie terenu Pasażu Handlowego na zewnątrz budynku, sprzątanie biura administracji oraz sprzątanie i obsługa czterech szaletów

18.11.2020 r.

Usługa ochrony osób i mienia w budynku siedziby Zarządu Terenów Publicznych przy
ul. Podwale 23 w Warszawie.

23.10.2020 r.

Wynajęcie dekoracji świątecznych wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz naprawa, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

15.10.2020 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

08.10.2020 r.

Remont oświetlenia ul Złotej (odc. Marszałkowska - Zgody) w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

08.10.2020 r.

Wykonanie remontu burt fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej W Warszawie.

06.10.2020 r.

Wykonanie remontu pomnika Bohaterów Getta Zlokalizowanego w kwartale ulic Zamenhoffa, Lewartowskiego, Anielewicza i Karmelickiej w Warszawie.

06.10.2020 r.

Usługa Prowadzenia 1 tymczasowego całodobowego parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ulicy Ptasiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

30.09.2020 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

14.09.2020 r.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ul. Agrykola i ul. F. S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.08.2020 r.

Wykonanie remontu dna niecki głównej Fontanny Multimedialnej Zlokalizowanej na Skwerze 1 Dywizji Pancernej w Warszawie, polegającego na wymianie warstwy hydroizolacji.

22.07.2020 r.

Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 2123 budżetu obywatelskiego 2020 pn. ,,Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń".

20.07.2020 r.

Wykonanie remontu murków oporowych i balustrady, nawierzchni placu, schodów, siedzisk wokół drzew, donic na Rynku Mariensztackim w Warszawie.

14.07.2020 r.

Wykonanie remontu obiektów handlowych na terenie Pasażu Handlowego ,,Hale Mirowskie" przy pl. Mirowskim 1 w Warszawie.

26.05.2020 r.

Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.

08.05.2020 r.

Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 955 w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 pn. ,,Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum".

07.05.2020 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego fragmentu muru ceglanego z granitową płytą inskrypcyjną - Miejsce Uświęcone Męczeńską Krwią Polaków Walczących o Wolność, Figury Św. Barbary, Pomnika Poległych Żołnierzy Batalionu ,,Chrobry" AK, Pomnik Żołnierzy Zgrupowania AK ,,Krybar".

06.05.2020 r.

Wykonanie modernizacji, w tym dostarczenie i wymiana urządzeń w Fontannie Multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann".

29.04.2020 r.

Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.

05.03.2020 r.

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach w obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020 i 2021.

25.02.2020 r.

Wykonanie i dostarczenie 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka"
h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

29.01.2020 r.

Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


21.01.2020 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


21.01.2020 r.

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A, B, C" w latach 2020-2021.

10.01.2020 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.12.2019 r.

Usługę ochrony osób i mienia w budynku siedziby Zarządu Terenów Publicznych usytuowanego w Warszawie przy ul. Podwale 23.

13.12.2019 r.

Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2020 na terenach będących w  administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

05.12.2019 r.

Wykonanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2020 roku na ulicach i terenach gminnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

03.12.2019 r.

Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

26.11.2019 r.

Usługa polegająca na utrzymaniu i bieżącej obsłudze szaletu publicznego usytuowanego w obiekcie zlokalizowanym na Skwerze Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A w Warszawie.

05.11.2019 r.

Wynajęcie dekoracji świątecznych wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz naprawa, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04.11.2019 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

25.10.2019 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przy ul. E. Plater i Pankiewicza w Warszawie w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 631.

23.10.2019 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1.

27.09.2019 r.

Wykonanie placu zabaw zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Natolińskiej, na części działki ew. nr 83 z obrębu 5-05-07.

18.09.2019 r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r., z podziałem na 2 części.

02.09.2019 r.

Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

29.07.2019 r.

Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

29.07.2019 r.

Wykonanie remontu muru oporowego fosy z balustradą na odcinku od ul. Wąski Dunaj do Barbakanu w Dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawy.

 

19.07.2019 r.

Wykonanie remontu ulicy Stanisława Rychlińskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

03.07.2019 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego: 1) Kamienia Pamiątkowego Batalionu Harcerskiego AK "Wigry" na skwerze przed kinem "Muranów" w Warszawie; 2) Pomnika upamiętniającego nieistniejący już Szpital Ujazdowski przy ul. J. Lennona w Warszawie; 3) Pomnika Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy I AK WP w Parku Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Warszawie; 4) Kopca Mordechaja Anielewicza  u zbiegu ul. Miłej i ul Dubois w Warszawie.

30.05.2019 r.

Wykonanie remontów ul. Siennej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa, ul. Sosnowej, ul. Śliskiej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Emilii Plater i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

24.05.2019 r.

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich trzeciego elementu Pomnika "Chwała Saperom", usytuowanego w nurcie rzeki Wisły u wejścia do Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

17.04.2019 r.

Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Solidarności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

10.04.2019 r.

Wykonanie remontu fontanny wraz z najbliższym otoczeniem zlokalizowanej na Rynku Mariensztackim w Warszawie. (Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie ZTP).

 

04.04.2019 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Mikołaja Kopernika położonego przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

 

13.02.2019 r.

Wykonanie i dostawa 1350 szt. żeliwnych słupków blokujących typu „Syrenka” h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

11.03.2019 r.

Dostawa (sprzedaż) z montażem sterownika typu SERVER WECS2048 II i niezbędnego osprzętu tj. 2 monitorów, karty graficznej, jednostki komputerowej oraz uaktualnienie i dostosowanie istniejących algorytmów do nowego systemu WECS2048 II SERVER znajdującego się w zespole fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.

06.03.2019 r.

Usługa polegająca na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed  graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

22.02.2019 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1.

01.02.2019 r.

Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

14.01.2019 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

2019 r.

 

11.12.2018 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów 2019 r., będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04.12.2018 r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2019 na terenach administrowanych Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

28.11.2018 r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2019 roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

22.11.2018 r.

Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach poza pasem drogi i placach zabaw w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu ZTP.

16.11.2018 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej na  ulicy Sienkiewicza i na ulicy Zgoda w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 1864.

05.11.2018 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Pl. Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

31.10.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach związanych z wykonaniem placu zabaw przy ul. Natolińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.10.2018 r.

Zakup, zainstalowanie i uruchomienie nowych dekoracji świątecznych oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.10.2018 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie  Dzielnicy Śródmieście.

15.10.2018 r.

Wykonanie remontu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Inflanckiej na działce nr ew. 16 z obrębu 5-01-03 w Warszawie.

10.10.2018 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektów budżetu partycypacyjnego nr 1864, nr 2021 i nr 2305 z podziałem zamówienia na trzy części.

05.10.2018 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie  biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

27.09.2018 r.

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Siennej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

23.07.2018 r.

Wykonanie remontu ul. Zajęczej odc. ul. Topiel - ul. Dynasy i ul. Dynasy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

02.07.2018 r.

Wykonanie remontu Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie, przy ul. Muranowskiej.

22.06.2018 r.

Rozbudowa systemu laserowego zainstalowanego w zespole fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie, polegająca na dodaniu drugiego lasera.

20.06.2018 r.

Wykonanie remontu Alei Róż w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

12.06.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wielobranżowego remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie.

11.05.2018 r.

Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.04.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem rewaloryzacji budowlano-konserwatorskiej części murów obronnych Starego Miasta wraz ze ścianą oporową w strefie ul. Brzozowej w Warszawie.

25.04.2018 r.

Usługa wykonania prac związanych z bieżącą konserwacją pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

23.04.2018 r.

Wykonanie rewaloryzacji konstrukcyjno-konserwatorskiej dolnej części Barbakanu (wraz z ciągiem pieszo-jezdnym) zlokalizowanego w ciągu murów staromiejskich w Warszawie.

17.04.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Wykonanie i dostawa 1440 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

15.03.2018r.

Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń szczegółowo określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, zapewniających pracę systemu wodnego i oświetlenia zespołu fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu  w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

13.03.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

02.03.2018 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1 oraz Parku Mirowskiego.

 

14.02.2018 r.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu ulic w Dzielnicy Śródmieście m .st. Warszawy, z podziałem na 7 części.

09.02.2018 r.

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

06.02.2018 r.

Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

02.02.2018 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

16.01.2018 r.

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A, B, C" w latach 2018-2020.

11.01.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

 

21.12.2017 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie.

20.12.2017 r.

Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki obiektu zamontowanych w budynku Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Warszawie.

08.12.2017r.

Usługa konserwacji iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2018 r., będących w adm. ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.11.2017r.

Wykonanie doświetlenia ścieżki rowerowej  na Skwerze przy ul. Wenedów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, jest realizacją projektu budżetu partycypacyjnego 2017 r. 411 pn. "Ciemność widzę, ciemność"

28.11.2017r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2018 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

21.11.2017r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2018  roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

16.11.2017 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją, przeglądami i bieżącymi remontami placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach skwerów, zieleńców oraz innych obiektów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w roku 2018.

06.11.2017 r.

Dostawa oraz wykonanie dekoracji świątecznej na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

06.11.2017r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

31.10.2017r.

Wykonanie prac porządkowo-ogrodniczych w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.10.2017r.

Wykonanie rewitalizacji istniejących mis drzew w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 2215 i nr 2104 z podziałem zamówienia na 2 części.

13.10.2017r

Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

13.10.2017r.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ulicach Agrykola i F.S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.09.2017r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

20.09.2017r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic, dla projektu nr 110 budżetu partycypacyjnego 2017 r., w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 2 części.

19.07.2017r.

Przetarg na wykonanie modernizacji ul. Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka - ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap 2.

18.07.2017r.

Przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

29.06.2017r.

Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) zlokalizowanych na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

21.06.2017r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej róg ul. Matejki w Warszawie.