Zarząd Terenów Publicznych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Terenów Publicznych > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  Drukuj
 
Przetargi nieograniczone

27.09.2019 r.

Wykonanie placu zabaw zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Natolińskiej, na części działki ew. nr 83 z obrębu 5-05-07.

18.09.2019 r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r., z podziałem na 2 części.

02.09.2019 r.

Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

29.07.2019 r.

Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

29.07.2019 r.

Wykonanie remontu muru oporowego fosy z balustradą na odcinku od ul. Wąski Dunaj do Barbakanu w Dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawy.

 

19.07.2019 r.

Wykonanie remontu ulicy Stanisława Rychlińskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

03.07.2019 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego: 1) Kamienia Pamiątkowego Batalionu Harcerskiego AK "Wigry" na skwerze przed kinem "Muranów" w Warszawie; 2) Pomnika upamiętniającego nieistniejący już Szpital Ujazdowski przy ul. J. Lennona w Warszawie; 3) Pomnika Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy I AK WP w Parku Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Warszawie; 4) Kopca Mordechaja Anielewicza  u zbiegu ul. Miłej i ul Dubois w Warszawie.

30.05.2019 r.

Wykonanie remontów ul. Siennej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa, ul. Sosnowej, ul. Śliskiej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Emilii Plater i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

24.05.2019 r.

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich trzeciego elementu Pomnika "Chwała Saperom", usytuowanego w nurcie rzeki Wisły u wejścia do Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

17.04.2019 r.

Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Solidarności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

10.04.2019 r.

Wykonanie remontu fontanny wraz z najbliższym otoczeniem zlokalizowanej na Rynku Mariensztackim w Warszawie. (Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie ZTP).

 

04.04.2019 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Mikołaja Kopernika położonego przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

 

13.02.2019 r.

Wykonanie i dostawa 1350 szt. żeliwnych słupków blokujących typu „Syrenka” h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

11.03.2019 r.

Dostawa (sprzedaż) z montażem sterownika typu SERVER WECS2048 II i niezbędnego osprzętu tj. 2 monitorów, karty graficznej, jednostki komputerowej oraz uaktualnienie i dostosowanie istniejących algorytmów do nowego systemu WECS2048 II SERVER znajdującego się w zespole fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.

06.03.2019 r.

Usługa polegająca na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed  graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

22.02.2019 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1.

01.02.2019 r.

Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

14.01.2019 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

2019 r.

 

11.12.2018 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów 2019 r., będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04.12.2018 r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2019 na terenach administrowanych Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

28.11.2018 r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2019 roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

22.11.2018 r.

Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach poza pasem drogi i placach zabaw w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu ZTP.

16.11.2018 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej na  ulicy Sienkiewicza i na ulicy Zgoda w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 1864.

05.11.2018 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Pl. Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

31.10.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach związanych z wykonaniem placu zabaw przy ul. Natolińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.10.2018 r.

Zakup, zainstalowanie i uruchomienie nowych dekoracji świątecznych oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.10.2018 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie  Dzielnicy Śródmieście.

15.10.2018 r.

Wykonanie remontu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Inflanckiej na działce nr ew. 16 z obrębu 5-01-03 w Warszawie.

10.10.2018 r.

Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektów budżetu partycypacyjnego nr 1864, nr 2021 i nr 2305 z podziałem zamówienia na trzy części.

05.10.2018 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie  biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

27.09.2018 r.

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Siennej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

23.07.2018 r.

Wykonanie remontu ul. Zajęczej odc. ul. Topiel - ul. Dynasy i ul. Dynasy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

02.07.2018 r.

Wykonanie remontu Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie, przy ul. Muranowskiej.

22.06.2018 r.

Rozbudowa systemu laserowego zainstalowanego w zespole fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie, polegająca na dodaniu drugiego lasera.

20.06.2018 r.

Wykonanie remontu Alei Róż w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

12.06.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wielobranżowego remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie.

11.05.2018 r.

Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.04.2018 r.

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem rewaloryzacji budowlano-konserwatorskiej części murów obronnych Starego Miasta wraz ze ścianą oporową w strefie ul. Brzozowej w Warszawie.

25.04.2018 r.

Usługa wykonania prac związanych z bieżącą konserwacją pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

23.04.2018 r.

Wykonanie rewaloryzacji konstrukcyjno-konserwatorskiej dolnej części Barbakanu (wraz z ciągiem pieszo-jezdnym) zlokalizowanego w ciągu murów staromiejskich w Warszawie.

17.04.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Wykonanie i dostawa 1440 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

15.03.2018r.

Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń szczegółowo określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, zapewniających pracę systemu wodnego i oświetlenia zespołu fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu  w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

13.03.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

02.03.2018 r.

Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1 oraz Parku Mirowskiego.

 

14.02.2018 r.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu ulic w Dzielnicy Śródmieście m .st. Warszawy, z podziałem na 7 części.

09.02.2018 r.

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

06.02.2018 r.

Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

02.02.2018 r.

Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

16.01.2018 r.

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A, B, C" w latach 2018-2020.

11.01.2018 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

 

21.12.2017 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie.

20.12.2017 r.

Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki obiektu zamontowanych w budynku Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Warszawie.

08.12.2017r.

Usługa konserwacji iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2018 r., będących w adm. ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.11.2017r.

Wykonanie doświetlenia ścieżki rowerowej  na Skwerze przy ul. Wenedów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, jest realizacją projektu budżetu partycypacyjnego 2017 r. 411 pn. "Ciemność widzę, ciemność"

28.11.2017r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2018 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

21.11.2017r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2018  roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

16.11.2017 r.

Wykonanie prac związanych z konserwacją, przeglądami i bieżącymi remontami placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach skwerów, zieleńców oraz innych obiektów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w roku 2018.

06.11.2017 r.

Dostawa oraz wykonanie dekoracji świątecznej na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

06.11.2017r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

31.10.2017r.

Wykonanie prac porządkowo-ogrodniczych w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.10.2017r.

Wykonanie rewitalizacji istniejących mis drzew w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 2215 i nr 2104 z podziałem zamówienia na 2 części.

13.10.2017r

Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

13.10.2017r.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ulicach Agrykola i F.S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

29.09.2017r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

20.09.2017r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic, dla projektu nr 110 budżetu partycypacyjnego 2017 r., w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 2 części.

19.07.2017r.

Przetarg na wykonanie modernizacji ul. Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka - ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap 2.

18.07.2017r.

Przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

29.06.2017r.

Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) zlokalizowanych na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

21.06.2017r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej róg ul. Matejki w Warszawie.

25.05.2017r.

Usługa wykonania inwentaryzacji terenów zieleni na ulicach i obiektach w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

10.04.2017r.

Wykonanie remontu i restauracji zabytkowego, ceglanego muru oporowego zwanego Murem Mariensztackim zabezpieczającego skarpę wokół Kościoła Akademickiego p.w. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

 

28.03.2017r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego ściany oporowej z balustradą kamienną od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z  z przyległym otoczeniem od Al. "Solidarności" w Warszawie.

27.03.2017r.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla wyszczególnionych ulic i/lub terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 24.03.2017r.

Wykonanie remontu fontanny oraz systemu nawadniania znajdujących się na terenie Dolinki Szwajcarskiej przy ul. Chopina w Warszawie.

07.03.2017 r.

Wykonanie usługi na ochronę Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Plac Mirowski 1 oraz w Parku Mirowskiego.

07.03.2017r.

Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

02.03.2017r.

Wykonanie remontu fontanny wraz z systemem nawadniania znajdujących się na terenie skweru przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie.

20.02.2017r.

Wykonanie i dostawa 1500 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h= 80 cm przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

14.02.2017r.

Prowadzenie 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

10.02.2017r.

Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

31.01.2017 r.

Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

23.01.2017 r.

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na  "Obszarze ulicznym A,B,C" w latach 2017-2018.

 

18.01.2017 r.

Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie

09.12.2016 r.

Usługa konserwacji iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2017 roku, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

07.12.2016r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2017 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP.

02.12.2016 r.

Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń zapewniających pracę systemu wodnego i oświetlenia zespołu fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu  w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

29.11.2016 r.

Usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ul. Podwale nr 23 w Warszawie oraz usługę utrzymania czystości i porządku wraz z bieżącą obsługą szaletu publicznego usytuowanego na Skwerze Hoovera w Warszawie

25.11.2016r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2017 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

 

21.11.2016 r.

Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

17.11.2016 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów

04.11.2016r.

Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

25.10.2016 r.

Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

 

20.10.2016 r.

Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

27.09.2016 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

22.09.2016 r.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wyszczególnionych ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.09.2016 r.

Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie

15.09.2016 r.

Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego projektora realizującego pokazy na ekranie wodnym fontanny multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu w Warszawie

26.07.2016 r.

Wykonanie remontu ulicy Bugaj w Dzielnicy Śródmieście  m. st. Warszawy.

25.07.2016 r.

Wykonanie tymczasowego ogrodu na terenie Placu Teatralnego w związku z planowanymi na 23-25 września 2016 r. festiwalem muzycznym "La Folle Journee" - Szalone Dni Muzyki stanowiącego oprawę scenograficzną otoczenia budynku Teatru Wielkiego i samego Pl. Teatralnego poprzez udekorowanie drzewami, krzewami i kwiatami w formule "projektuj i wykonaj"

 

21.07.2016 r.

Wykonanie remontu ulicy Czerwonego Krzyża w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

27.06.2016 r.

Wykonanie wielobranżowego remontu Parku Jazdów - etap III zadania wraz z remontem ul. Jazdów - etap I zadania zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

13.06.2016 r.

Wykonanie remontu ulicy Górnośląskiej odc. ul. Rozbrat - Wisłostrada w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

03.06.2016 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Wincentego Witosa i jego najbliższego otoczenia zlokalizowanego na Placu Trzech Krzyży w Warszawie

24.05.2016 r.

Wykonanie remontu muru oporowego i bastionu okalającego skarpę skweru im. Bohdana  Wodiczki w Warszawie.

20.05.2016 r.

Likwidacja przedeptu, wykonanie schodów terenowych wraz z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych w miejscu likwidowanego przedeptu na terenie zieleńca ograniczonego ul. grodzką , Wybrzeżem Gdańskim i al. "Solidarności" w Warszawie

15.04.2016 r.

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

23.03.2016 r.

Zabezpieczenie stromizny skarpy nad ul. Dynasy na wysokości nr 1B ul. Bartoszewicza w Warszawie.

16.03.2016 r.

Wykonanie remontu konserwatorskiego fontanny z Syrena Warszawską zlokalizowanej na nabrzeżu Wisły w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

04.03.2016 r.

Naprawa odtworzeniowa wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

19.02.2016 r.

Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych  słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

16.02.2016 r.

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

21.02.2015 r.

Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

15.12.2015 r.

Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

07.12.2015 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

04.12.2015 r.

Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście

02.12.2015 r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2016 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

 

26.11.2015 r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2016 r. na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP.

26.11.2015 r.

Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w warszawie administrowanych przez ZTP

 

18.11.2015 r.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów

16.11.2015 r.

Usługa konserwacji oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie w Warszawie oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na 11 parkingach administrowanych przez ZTP

06.11.2015 r.

Modernizacja ulicy Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka - ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap 1.

26.10.2015 r.

Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

24.10.2015

Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

30.09.2015 r.

Wykonanie nasadzeń uzupełniających i montaż wygrodzeń ochronnych na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

25.09.2015 r.

Wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia i remont chodników na ulicy Wspólnej na odcinku E. Plater - ul. Chałubińskiego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

22.09.2015 r.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

 

28.08.2015 r.

Wykonanie remontu ulicy Kawalerii w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

07.08.2015 r.

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni na ul. Niskiej na odc. ul. Dubois - Karmelicka w Dzielnicy Śródmieście m .st. Warszawy.

17.07.2015 r.

Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap I

10.07.2015 r.

Wykonanie remontu nawierzchni chodników na ul. Kubusia Puchatka w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.06.2015 r.

Remont konserwatorski elementów metalowych i kamiennych oraz otoczenia Pomnika Chwała Saperom znajdującego się w Al. Stanka u wylotu na Wisłostradę w Warszawie

 

15.06.2015 r.

Wykonanie remontu ulicy Koźlej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

02.06.2015 r.

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej i przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu

01.06.2015 r.

Wykonanie remontu ulicy Oleandrów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

27.04.2015 r.

Wykonanie umocnienia skarpy warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap II zadania)

31.03.2015 r.

Wykonanie remontu ulic: Piekarskiej, Rycerskiej, Wąski Dunaj i Placu Zamkowego wraz z Dziedzińcem Trójkątnym przy Placu Zamkowym oraz remont schodów przy Placu Zamkowym, na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

19.03.2015 r.

Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka H=80 cm. przeznaczonych do zamontowania n a ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

12.03.2015 r.

Konserwacja murów obronnych Starego Miasta znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

06.03.2015 r.

Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

19.02.2015 r.

Remont konserwatorski pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i pomnika Juliusza Słowackiego znajdujacego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

06.02.2015 r.

Budowa placu zabaw na Skwerze Batalionu AK Zaremba- Piorun przy ul. Wspólnej róg ul. Poznańskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

06.02.2015 r.

Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ulic: Kawalerii, Miechowskiej i Al. Róż, położonych  w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

04.02.2015 r.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny Syrenka Warszawska na Rynku Starego Miasta w Warszawie

28.01.2015 r.

Bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących sie w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

09.12.2014 r.

Konserwacja, przeglądy i bieżące remonty placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście

08.12.2014 r.

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych w obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

08.12.2014 r.

Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

05.12.2014 r.

Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2015 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

05.12.2014 r.

Prace porządkowo-ogrodnicze w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

04.12.2014 r.

Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi nawierzchni jezdni i chodników w 2015 roku na drogach gminnych, drogach wewnętrznych oraz innych terenach znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście, administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych.

04.12.2014 r.

Konserwacja i bieżące remonty zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie

03.12.2014 r.

Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki zamontowanych w budynku Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie

26.11.2014 r.

Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ulicach: Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

21.11.2014 r.

Utrzymanie porządku  i czystości na terenie Pasażu Handlowego - Hale Mirowskie - zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

12.11.2014 r.

Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie  Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

12.11.2014 r.

Wykonanie projektu, zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na ulicy Agrykola, Rynku Mariensztackim i Placu Grzybowskim oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.

21.10.2014 r.

Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy

17.10.2014 r.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ul Bugaj odc. ul. Mostowa-Steinkellera, Jazdów, Kościelnej, Kożlej i Oleandrów.

29.08.2014 r.

Wykonanie remontu ulicu Świętojerskiej na odc. ul. Bonifraterska - ul. Freta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

14.08.2014 r.

Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

30.07.2014 r.

Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

28.07.2014 r.

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Przyrynek w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

18.07.2014 r.

Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

16.07.2014 r.

Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Franciszkańskiej 10, Al. Solidarności 91,ul. 29 listopada 3, ul. Czerniakowskiej 126a w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa

11.07.2014 r.

Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnieniu przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)

 

09.07.2014 r.

Remont ulicy Hożej na odc. ul. Krucza - Plac Trzech Krzyży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap II wymiana nawierzchni.

09.07.2014 r.

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

04.07.2014 r.

Wykonanie remontu ogrodzenia z bramą Łazienek Północnych wzdłuż ul. Agrykola w Warszawie

26.06.2014 r.

Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

25.06.2014 r.

Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnienie przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)

09.06.2014 r.

Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

03.06.2014 r.

Wykonanie remontu ul. Elektoralnej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

21.05.2014 r.

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia gazowego na ulicach Dziekania, Kanonia i Jezuickiej w Warszawie oraz wykonanie demontażu oświetlenia elektrycznego

04.04.2014 r.

Wprowadzenie organizacji ruchu na czas multimedialnych pokazów fontann oraz przywracanie stałej organizacji ruchu po pokazach  w rejonie Nowego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

31.03.2014 r.

Bieżąca konserwacja pomników znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

27.03.2014 r.

Opracowanie programu konserwatorskiego i użytkowego wraz z wieloletnim planem pielęgnacji szaty roślinnej Ogrodu Krasińskich po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych oraz wykonanie szczegółowych ekspertyz dendrologicznych dla części drzew

 • Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
 • Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana formularza ofertowego, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu 07.04.2014 r. 

  07.03.2014 r.

  Wykonanie remontu nawierzchni placu wokół Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie

  04.03.2014 r.

  Wykonanie remontu ulic: Celnej, Dawnej, Dziekaniej, Jezuickiej, Kanoniej, Świętojańskiej i Zapiecek na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  28.02.2014 r.

  Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

 • Odpowiedź na pytanie 21.05.2014 r.

 • Odpowiedź na pytanie - 15.05.2014 r.

 • Odpowiedź na zapytania - 12.05.2014 r.

 • Odpowiedż na zapytania z 18.04 - 25.04.2014 r.

 • 24.02.2014 r.

  Wykonanie modernizacji ul. Mysiej na odcinku od ul. Brackiej do ul. Nowy Świat w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  18.02.2014 r.

  Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu pięciu placów zabaw zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

  12.02.2014 r.

  Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  11.02.2014 r.

  Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, utrzymaniem zimowym oraz pielęgnacją zieleni niskiej na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na tzw. obszarze ulicznym A,B,C w latach 2014-2017

  10.02.2014 r.

  Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

  06.02.2014 r.

  Wykonanie wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego remontu Parku Jazdów w Warszawie

  04.02.2014 r.

  Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  22.01.2014 r.

  Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na Starym i Nowym Mieście oraz na Pl. Grzybowskim w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  23.12.2013 r.

  Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących sie w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

  04.12.2013 r.

  Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątenie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

  28.11.2013 r.

  Ochrona budynku siedziby Zarzadu Terenów Publicznych usytuowanego w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście, przy ul. Podwale 23

  27.11.2013 r.

  Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2014 na terenach będących w administrowaniu ZTP.

  26.11.2013 r.

  Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2014 r. na ulicach gminnych i pozostałych terenach będącychy w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

  21.11.2013 r.

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9 czerwca 1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie u podnóża Zamku Ujazdowskiego w Warszawie

  21.11.2013 r.

  Sprzątanie pomieszczeń biurowych ZTP zlokalizowanych przy ul. Podwale 23 w Warszawie

  18.11.2013 r.

  Dostawa i montaż stylizowanych, żeliwnych koszy typu BARON na terenie Starego Miasta w Warszawie

  08.11.2013 r.

  Zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na Rynku Nowego Miasta oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.

  31.10.2013 r.

  Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  25.10.2013 r.

  Wykonanie prac ogrodniczo - porządkowych na obszarach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

  23.10.2013 r.

  Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji ZTP w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

  22.10.2013 r.

  Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew  na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  15.10.2013 r.

  Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujacych się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

  10.10.2013 r.

  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją w trzyletnim okresie gwarancyjnym na terenach adm. przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

  26.09.2013 r.

  Wykonanie remontu ul. Hożej na odc. ul. Krucza - Plac Trzech Krzyży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap I wymiana oświetlenia.

  28.08.2013 r.

  Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie

  27.08.2013 r.

  Wykonanie remontu schodów terenowych na skarpie przy ul. Wójtowskiej w Warszawie

   

  05.08.2013 r.

  Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

  22.07.2013 r.

  Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych: umocnienia skarpy warszawskiej, remontu schodów terenowych wraz z alejkami i infrastrukturą terenową podziemną i DFA parku oraz inwentaryzacją sieleni, projektem gospodarki istniejącej zieleni i projektem zieleni na terenie Parku Jazdów w Warszawie

  19.07.2013 r.

  Przebudowa przyłącza wodociągowego do istniejącej fontanny oraz sieci zraszającej na skwerze przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie

  10.07.2013 r.

  Wykonanie nasadzeń uzupełniających i renowacji trawników oraz montaż i malowanie wygrodzeń ochronnych znajdujących się w adm. ZTP w Warszawie na terenie  Dzielnicy Śródmieście.

  10.07.2013 r.

  Wykonanie remontu ulicy Wspólnej  odc. Emilii Plater - ul. Marszałkowska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy..

   

  08.07.2013 r.

  Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i oczyszczaniem zimowym na ulicach gminnych w Dzielnicy Sródmieście m.st Warszawy - na tzw. obszarze ulicznym A,B,C.

  18.06.2013 r.

  Renowacja i relokalizacja pamiątkowego głazu Zgrupowania Ruczaj wraz z zagospodarowaniem najblizszego otoczenia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Pięknej i Mokotowskiej w Warszawie

   

  14.06.2013 r.

  Wymiana przewodów elektrycznych sterowania poziomem wody w zespole fontann Saper w parku przy ul. Wilanowskiej w Warszawie

  29.05.2013 r.

  Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich fontanny znajdującej się na Skwerze Batalionu AK Wigry przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie

   

  09.05.2013 r.

  Wymiana rury filtracyjnej PCV dla fontanny podłuznej w parku u zbiegu ulic Górnośląskiej i rozbrat oraz wymiana przewodów elektrycznych sterowania poziomem wody w zespole fontann Saper w parku przy ul. Wilanowskiej w Warszawie

  23.04.2013 r.

  Dostawa telefonów IP dostosowanych do wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu telekominikacyjnego Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.x.

  12.04.2013 r.

  Wprowadzanie organizacji ruchu na czas multimedialnych pokazów fontann oraz przywracanie stałej organizacji ruchu po pokazach w okresie 03.05.2013 - 28.09.2013 w rejonie Nowego Miasta w Warszawie

   

  21.03.2013 r.

  Wykonanie remontu Rynku Starego Miasta oraz ulic Piwnej i Szeroki Dunaj na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Sródmiescie m.st. Warszawy

  15.03.2013 r.

  Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Dubois 4, ul. Dzielnej 5, ul. Pańskiej 3 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

  11.02.2013 r.

  Usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych przed graffiti oraz usunięcie graffiti z powierzchni niezabezpieczonych wraz z wykonaniem zabezpieczenia powierzchni przed graffiti na obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

  11.02.2013 r.

  Obsadzanie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

  01.02.2013 r.

  Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

  22.01.2013 r.

  Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na Starym i Nowym Mieście oraz na Pl. Grzybowskim w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  22.01.2013 r.

  Wykonanie i dostawa 1550 szt. żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ul. gminnych na terenie Dzielnicy Sródmieście m.st. Warszawy.

   

  14.09.2012 r.

 • Wykonanie prac modernizacyjno-rewaloryzacyjnych Ogrodu Krasińskich w Warszawie

  29.03.2012 r.

  Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich związanych z odtworzeniem części zabytkowego ogrodzenia i bramy Ogrodu Krasińskich znajdujących się od strony ul. Bohaterów Getta w Warszawie

 •  
   
  Wprowadził Twarowska Iwona 04-10-2007
  Aktualizujący Choma Ewa 15-10-2019
  Zatwierdzający Choma Ewa 15-10-2019
  Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-10-2019
  Liczba odwiedzin: 169958
  Rejestr zmian