Kanał Wyżej
Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone
14.09.2020 r.
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ul. Agrykola i ul. F. S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-19 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-19 part.2 Odpowiedz na pytanie Wykonawcy z dnia 15.09.2020 r. Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 16.09.2020 r., zmiana treści formularza ofertowego oraz wzoru umowy.
27.08.2020 r.
Wykonanie remontu dna niecki głównej Fontanny Multimedialnej Zlokalizowanej na Skwerze 1 Dywizji Pancernej w Warszawie, polegającego na wymianie warstwy hydroizolacji.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ BIP Odpowiedz na pytanie Wykonawcy, zmiana treści SIWZ oraz formularza ofertowego Odpowiedz na pytanie Wykonawcy, zmiana treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert 16.09.2020 r.
22.07.2020 r.
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 2123 budżetu obywatelskiego 2020 pn. ,,Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń".
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-13 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-13 part.2 Odpowiedz na pytanie Wykonawcy z dnia 24.07.2020 Informacja z otwarcia ofert 06.08.2020 r.
20.07.2020 r.
Wykonanie remontu murków oporowych i balustrady, nawierzchni placu, schodów, siedzisk wokół drzew, donic na Rynku Mariensztackim w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-16 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-16 part.2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-16 part.3 Informacja z otwarcia ofert 04.08.2020 r.
14.07.2020 r.
Wykonanie remontu obiektów handlowych na terenie Pasażu Handlowego ,,Hale Mirowskie" przy pl. Mirowskim 1 w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.8 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15 part.9 Informacja z otwarcia ofert 29.07.2020 r.
26.05.2020 r.
Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.8 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12 part.10 Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 27.05.2020 r. Informacja z otwarcia ofert 10.06.2020 r.
08.05.2020 r.
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 955 w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 pn. ,,Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum".
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-10 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-10 part.2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-10 part.3 Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 11.05.2020 r. Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 13.05.2020 r. Informacja z otwarcia ofert 19.05.2020 r.
07.05.2020 r.
Wykonanie remontu konserwatorskiego fragmentu muru ceglanego z granitową płytą inskrypcyjną - Miejsce Uświęcone Męczeńską Krwią Polaków Walczących o Wolność, Figury Św. Barbary, Pomnika Poległych Żołnierzy Batalionu ,,Chrobry" AK, Pomnik Żołnierzy Zgrupowania AK ,,Krybar".
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.8 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9 part.9 Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 12.05.2020 r. Zmiana formularza ofertowego dla części 1 i 2 Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 20.05.2020 r. Informacja z otwarcia ofert 26.05.2020 r.
06.05.2020 r.
Wykonanie modernizacji, w tym dostarczenie i wymiana urządzeń w Fontannie Multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann".
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. Informacja z otwarcia ofert 14.05.2020 r.
29.04.2020 r.
Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.8 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7 part.10 Odpowiedź na pytania Wykonawcy- 05.05.2020 r. Odpowiedź na pytania Wykonawcy- 06.05.2020 r. Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 08.05.2020 r. Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 12.05.2020 r. part.1 Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 12.05.2020 r. part.2 Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 12.05.2020 r. part.3 Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 12.05.2020 r. part.4 Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 12.05.2020 r. part.5 Odpowiedź na pytania Wykonawcy- 14.05.2020 r. Informacja z otwarcia ofert 18.05.2020
05.03.2020 r.
Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach w obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020 i 2021.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. Zmiana zał. nr 3 - wykaz prac wraz z cenami jednostkowymi. Informacja z otwarcia ofert 13.03.2020 r.
25.02.2020 r.
Wykonanie i dostarczenie 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka"
h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Informacja z otwarcia ofert 04.03.2020
29.01.2020 r.
Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-3 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-3 part.2 Informacja z otwarcia ofert - 06.02.2020 r.

21.01.2020 r.
Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-1 part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-1 part.2 Klucz Publiczny 2020S 014-028594 Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy z dnia 22.01.2020 Odpowiedź na pytania wykonawcy - 06.02.2020 r. odpowiedzi na pytanie Wykonawcy 13.02.2020 Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 18.02.2020 r. Zmiana treści SIWZ,umowy oraz formularza ofertowego Wykonawcy. Informacja z otwarcia ofert 26.02.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.01.2020 r.
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A, B, C" w latach 2020-2021.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-31 Klucz Publiczny 2020S 014-028631 Odpowiedź na pytania wykonawcy - 06.02.2020 r. Informacja dot. załącznika nr 6 do SIWZ (formularz JEDZ) Informacja z otwarcia ofert - 25.02.2020 r.
10.01.2020 r.
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-2 part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-2 part 2 Odpowiedź na pytania wykonawcy - 16.01.2020 r. Informacja z otwarcia ofert - 20.01.2020 r.
27.12.2019 r.
Usługę ochrony osób i mienia w budynku siedziby Zarządu Terenów Publicznych usytuowanego w Warszawie przy ul. Podwale 23.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-32 Odpowiedź na pytania Wykonawcy - 03.01.2020 r. Informacja z otwarcia ofert - 07.01.2020 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.12.2019 r.
Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2020 na terenach będących w  administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-29 part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-29 part 2 Odpowiedź na pytania wykonawcy - 20.12.2019 r. Informacja z otwarcia ofert 30.12.2019
05.12.2019 r.
Wykonanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2020 roku na ulicach i terenach gminnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-28 part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-28 part 2 Informacja z otwarcia ofert 19.12.2019
03.12.2019 r.
Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-27 part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-27 part 2 Zmiana zapisu w SIWZ w pkt 9.2.1. oraz w ogłoszeniu w sekcji III. Odpowiedź na pytania do SIWZ Wykonawcy part.1 Odpowiedź na pytania do SIWZ Wykonawcy part.2 Odpowiedź na pytania do SIWZ Wykonawcy z dnia 12.12.2019r. Informacja z otwarcia ofert 16.12.2019
26.11.2019 r.
Usługa polegająca na utrzymaniu i bieżącej obsłudze szaletu publicznego usytuowanego w obiekcie zlokalizowanym na Skwerze Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-24 Informacja z otwarcia ofert 05.12.2019 r.
05.11.2019 r.
Wynajęcie dekoracji świątecznych wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz naprawa, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-26 part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-26 part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-26 part 3 Informacja z otwarcia ofert 13.11.2019
04.11.2019 r.
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-25 part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-25 part 2 Informacja z otwarcia ofert 12.11.2019 Informacja o wniesieniu odwołania do KIO Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie SIWZ wraz z załącznikami Zp-25 part1 Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie SIWZ wraz z załącznikami Zp-25 part2 Zmiana SIWZ - wysokość wadium Informacja o wniesieniu odwołania do KIO z dnia 18.12.2019 r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.01.2020 r.
25.10.2019 r.
Wykonanie rewitalizacji zieleni przy ul. E. Plater i Pankiewicza w Warszawie w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 631.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-25 part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-23 part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-23 part 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-23 part 4 Informacja z otwarcia ofert 08.11.2019
23.10.2019 r.
Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami part 2 Odpowiedź na pytania wykonawcy - 30.10.2019 r. Informacja z otwarcia ofert 04.11.2019
27.09.2019 r.
Wykonanie placu zabaw zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Natolińskiej, na części działki ew. nr 83 z obrębu 5-05-07.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-19part2 Uzupełnienie załącznika nr 11 do SIWZ- mapy i rysunki techniczne Zp-19part1 Uzupełnienie załącznika nr 11 do SIWZ- mapy i rysunki techniczne Zp-19part2 Uzupełnienie załącznika nr 11 do SIWZ- mapy i rysunki techniczne Zp-19part3 Uzupełnienie załącznika nr 11 do SIWZ- mapy i rysunki - oświetlenie Zp-19part1 Uzupełnienie załącznika nr 11 do SIWZ- mapy i rysunki - oświetlenie Zp-19part2 Odpowiedź na pytania wykonawcy - 08.10.2019 r. Korekta - Zał. nr 10.2 do SIWZ - przedmiar robót w formie PDF (oświetlenie) Informacja dot. zał. nr 10.1 do SIWZ w formie Excel - przedmiar robót z pielegnacją zieleni Informacja z otwarcia ofert 15.10.2019
18.09.2019 r.
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic oraz poszerzenie chodnika na ul. Żurawiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zadań nr 1351 i nr 1446 budżetu partycypacyjnego 2019 r., z podziałem na 2 części.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-18part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-18part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-18part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-18part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-18part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-18part6 Informacja z otwarcia ofert 03.10.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.10.2019 r.-dla części 1
02.09.2019 r.
Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-17part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-17part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-17part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-17part4 Informacja z otwarcia ofert - 16.09.2019 r.
29.07.2019 r.
Wykonanie naprawy odtworzeniowej wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-16part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-16part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-16part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-16part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-16part5 Informacja z otwarcia ofert - 14.08.2019 r. Unieważnienie postepowania przetargowego - Wykonawcy 19.08.2019r.
29.07.2019 r.
Wykonanie remontu muru oporowego fosy z balustradą na odcinku od ul. Wąski Dunaj do Barbakanu w Dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-15. Odpowiedź na pytania wykonawcy - 31.07.2019 r. Informacja z otwarcia ofert - 14.08.2019 r.
 
19.07.2019 r.
Wykonanie remontu ulicy Stanisława Rychlińskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-14part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-14part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-14part3 Odpowiedź na pytania wykonawcy - 01.08.2019 r. Odpowiedź na 2 zapytanie wykonawcy - 01.08.2019 r. Informacja z otwarcia ofert - 06.08.2019 r.
 
03.07.2019 r.
Wykonanie remontu konserwatorskiego: 1) Kamienia Pamiątkowego Batalionu Harcerskiego AK "Wigry" na skwerze przed kinem "Muranów" w Warszawie; 2) Pomnika upamiętniającego nieistniejący już Szpital Ujazdowski przy ul. J. Lennona w Warszawie; 3) Pomnika Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy I AK WP w Parku Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Warszawie; 4) Kopca Mordechaja Anielewicza  u zbiegu ul. Miłej i ul Dubois w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-13part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-13part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-13part3 Informacja z otwarcia ofert - 17.07.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.07.2019 r.
30.05.2019 r.
Wykonanie remontów ul. Siennej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa, ul. Sosnowej, ul. Śliskiej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Emilii Plater i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12part6 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 11.06.2019 r. Odpowiedź na pytania wykonawcy - 11.06.2019 r. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - 12.06.2019 r. Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.06.2019 r.
24.05.2019 r.
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich trzeciego elementu Pomnika "Chwała Saperom", usytuowanego w nurcie rzeki Wisły u wejścia do Portu Czerniakowskiego w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-11part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-11part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-11part3 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy-28.05.part1 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy-28.05.part2 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy-28.05.part3 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy-28.05.part4 Informacja z otwarcia ofert - 10.06.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.06.2019 r.
17.04.2019 r.
Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Solidarności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-10part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-10part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-10part3 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dn. 24.04.2019 r. Odpowiedź II na zapytanie Wykonawcy z dn. 26.04.2019 r. Informacja z otwarcia ofert 09.05.2019 r.
10.04.2019 r.
Wykonanie remontu fontanny wraz z najbliższym otoczeniem zlokalizowanej na Rynku Mariensztackim w Warszawie. (Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie ZTP).
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9part6 Informacja z otwarcia ofert 25.04.2019 r.
 
04.04.2019 r.
Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Mikołaja Kopernika położonego przy ul. Nowy Świat w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-8-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-8-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-8-part3 Informacja z otwarcia ofert - 18.04.2019 r.
 
13.02.2019 r.
Wykonanie i dostawa 1350 szt. żeliwnych słupków blokujących typu „Syrenka” h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami part 2 Informacja z otwarcia ofert - 21.03.2019 r.
11.03.2019 r.
Dostawa (sprzedaż) z montażem sterownika typu SERVER WECS2048 II i niezbędnego osprzętu tj. 2 monitorów, karty graficznej, jednostki komputerowej oraz uaktualnienie i dostosowanie istniejących algorytmów do nowego systemu WECS2048 II SERVER znajdującego się w zespole fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. Informacja z otwarcia ofert - 18.03.2019 r.
06.03.2019 r.
Usługa polegająca na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed  graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. Informacja z otwarcia ofert - 15.03.2019 r.
22.02.2019 r.
Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy Placu Mirowskim 1.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-3/2019 Odpowiedź na zapytanie - 27.02.2019 r. Informacja z otwarcia ofert - 04.03.2019 r.
01.02.2019 r.
Demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznych zainstalowanych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogloszenie o zamowieniu_SIWZ wraz z zalacznikami Zp_2 part1 Ogloszenie o zamowieniu_SIWZ wraz z zalacznikami Zp_2 part2 Ogloszenie o zamowieniu_SIWZ wraz z załacznikami Zp_2 part3 Ogloszenie o zamowieniu_SIWZ wraz z załacznikami Zp_2 part4 Informacja z otwarcia ofert - 07.02.2019 r.
14.01.2019 r.
Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-1part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-1part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-1part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-1part4 Informacja z otwarcia ofert - 20.02.2019 r.
2019 r.
 
11.12.2018 r.
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów 2019 r., będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-40part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-40part2
04.12.2018 r.
Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2019 na terenach administrowanych Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-39part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-39part2 Informacja z otwarcia ofert 18.12.2018 r.
28.11.2018 r.
Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2019 roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, part 2 Informacja z otwarcia ofert - 12.12.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.11.2018 r.
Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach poza pasem drogi i placach zabaw w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu ZTP.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-36part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-36part2 Informacja z otwarcia ofert - 30.11.2018 r.
16.11.2018 r.
Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej na  ulicy Sienkiewicza i na ulicy Zgoda w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 1864.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-35part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-35part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-35part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-35part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-35part5 Informacja z otwarcia ofert - 29.11.2018 r. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego - 04.12.2018 r.
05.11.2018 r.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Pl. Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-32 Informacja z otwarcia ofert - 14.11.2018 r.
31.10.2018 r.
Wykonanie robót budowlanych polegających na pracach związanych z wykonaniem placu zabaw przy ul. Natolińskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-33part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-33part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-33part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-33part4 Zmiana treści Zał. nr 5 do SIWZ (wykaz robót) Informacja z otwarcia ofert 15.11.2018 r. Informacja o unieważnieniu postępowania
29.10.2018 r.
Zakup, zainstalowanie i uruchomienie nowych dekoracji świątecznych oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikamiZp-30part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikamiZp-30part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikamiZp-30part3 Informacja z otwarcia ofert - 07.11.2018 r.
19.10.2018 r.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie  Dzielnicy Śródmieście.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. Odpowiedź na zapytania oraz zmiana terminu składania ofert. Informacja z otwarcia ofert 31.10.2018 r.
15.10.2018 r.
Wykonanie remontu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Inflanckiej na działce nr ew. 16 z obrębu 5-01-03 w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-25part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-25part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-25part3 Informacja z otwarcia ofert 31.10.2018 r.
10.10.2018 r.
Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektów budżetu partycypacyjnego nr 1864, nr 2021 i nr 2305 z podziałem zamówienia na trzy części.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-27part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-27part.2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-27part.3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-27part.4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-27part.5
05.10.2018 r.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie  biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami.
27.09.2018 r.
Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Siennej na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Sosnowa i łącznika ul. Sienna - ul. Śliska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Odpowiedź na zapytanie 05.10.2018 r.
23.07.2018 r.
Wykonanie remontu ul. Zajęczej odc. ul. Topiel - ul. Dynasy i ul. Dynasy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,part6 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 30.07.2018 r. Informacja z otwarcia ofert - 07.08.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.08.2018 r.
 
02.07.2018 r.
Wykonanie remontu Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie, przy ul. Muranowskiej.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-20/2018-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-20/2018-part2 Informacja z otwarcia ofert - 17.07.2018 r.
22.06.2018 r.
Rozbudowa systemu laserowego zainstalowanego w zespole fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie, polegająca na dodaniu drugiego lasera.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 26.06.2018 r. Informacja z otwarcia ofert - 06.07.2018 r.
20.06.2018 r.
Wykonanie remontu Alei Róż w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-18part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-18part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-18part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-18part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-18part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-18part6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-18part7 Zmiana zapisu umowy w paragrafie 5 ust.1 pkt 8. Informacja z otwarcia ofert - 05.07.2018 r,
12.06.2018 r.
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wielobranżowego remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-17part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-17part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-17part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-17part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-17part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-17part6 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 22.06.2018 r. Informacja z otwarcia ofert - 27.06.2018 r.
11.05.2018 r.
Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,Zp-15part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-15part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, Zp-15part3 Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 25.05.2018 r. Informacja z otwarcia ofert - 30.05.2018r.
27.04.2018 r.
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem rewaloryzacji budowlano-konserwatorskiej części murów obronnych Starego Miasta wraz ze ścianą oporową w strefie ul. Brzozowej w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-16part1.zip Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-16part2.zip Odpowiedź na pytania - 08.05.2018 r. Odpowiedź na 2 zapytanie, zmiana terminu składania ofert-11.05.2018r. Odpowiedź na 3 zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu otwarcia Informacja z otwarcia ofert -21.05.2018 r.
25.04.2018 r.
Usługa wykonania prac związanych z bieżącą konserwacją pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-14/2018 Informacja z otwarcia ofert- 07.05.2018 r.
23.04.2018 r.
Wykonanie rewaloryzacji konstrukcyjno-konserwatorskiej dolnej części Barbakanu (wraz z ciągiem pieszo-jezdnym) zlokalizowanego w ciągu murów staromiejskich w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-13/2018part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-13/2018part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-13/2018part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-Zp-13/2018part4 Informacja z otwarcia ofert -08.05.2018 r.
17.04.2018 r.
Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12/2018part-1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-12/2018part-2 •Informacja z otwarcia ofert - 26.04.2018 r.
Wykonanie i dostawa 1440 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-10/2018 Informacja z otwarcia ofert - 18.04.2018 r.
15.03.2018r.
Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń szczegółowo określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, zapewniających pracę systemu wodnego i oświetlenia zespołu fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu  w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-9part2 Informacja z otwarcia ofert Zp-9 23.03.2018 r.
13.03.2018 r.
Wykonanie prac związanych z konserwacją murów obronnych Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-8part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-8part2 Odpowiedź na zapytanie 19.03.2018 r. Informacja z otwarcia ofert 22.03.2018 r
02.03.2018 r.
Usługa ochrony Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1 oraz Parku Mirowskiego.
Odpowiedź na zapytanie - 12.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-7part2 Informacja z otwarcia ofert Zp-7, 13.03.2018r.
 
14.02.2018 r.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu ulic w Dzielnicy Śródmieście m .st. Warszawy, z podziałem na 7 części.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-6part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-6part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-6part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-6part4 Odpowiedź na zapytanie Zp-6 15.02.2018r.
09.02.2018 r.
Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-4part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-4part2 Informacja z otwarcia ofert -26.02.2018 r.
06.02.2018 r.
Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu. SIWZ wraz z załącznikami Zp-5part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-5part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-5part3 Informacja z otwarcia ofert -14.02.2018 r.
02.02.2018 r.
Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-3part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-3part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-3part3 Odpowiedź na zapytanie - 16.02.2018r. Odpowiedź na zapytanie 21.02.2018 r Informacja z otwarcia ofert Zp-3. 08.03.2018 r.
16.01.2018 r.
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A, B, C" w latach 2018-2020.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-1part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-1part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-1part3 Odpowiedź na zapytanie 02.02.2018r. Informacja z otwarcia ofert Zp-1/2018 21.02.2018 r.
11.01.2018 r.
Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-2.part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zp-2.part2 Informacja z otwarcia ofert - 19.01.2018r.
 
21.12.2017 r.
Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Informacja z otwarcia ofert Zp-40 z 29.12.2017r.
20.12.2017 r.
Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki obiektu zamontowanych w budynku Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Informacja z otwarcia ofert Zp-39 z 29.12.2017r
08.12.2017r.
Usługa konserwacji iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2018 r., będących w adm. ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 08.12.2017 Informacja z otwarcia ofert - 18.12.2017r.
29.11.2017r.
Wykonanie doświetlenia ścieżki rowerowej  na Skwerze przy ul. Wenedów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, jest realizacją projektu budżetu partycypacyjnego 2017 r. 411 pn. "Ciemność widzę, ciemność"
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Informacja z otwarcia ofert - 14.12.2017 r.
28.11.2017r.
Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2018 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. Informacja z otwarcia ofert-12.12.2017r.
21.11.2017r.
Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2018  roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami.  Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2017r.
16.11.2017 r.
Wykonanie prac związanych z konserwacją, przeglądami i bieżącymi remontami placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Informacja z otwarcia ofert - 24.11.2017r. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniej oferty i ponownym badaniu ofert - 19.01.2018r.
Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach skwerów, zieleńców oraz innych obiektów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w roku 2018.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Informacja z otwarcia ofert - 21.11.2017 r.
06.11.2017 r.
Dostawa oraz wykonanie dekoracji świątecznej na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-16.11.2017r
06.11.2017r.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 06.11.2017r. Odpowiedź na zapytania - 10.11.2017 r. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego- 16.11.2017
31.10.2017r.
Wykonanie prac porządkowo-ogrodniczych w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -31.10.2017r. Informacja z otwarcia ofert - 14.11.2017r.
27.10.2017r.
Wykonanie rewitalizacji istniejących mis drzew w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 2215 i nr 2104 z podziałem zamówienia na 2 części.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part4 Informacja z otwarcia ofert - 13.11.2017r.
13.10.2017r
Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Informacja z otwarcia ofert -31.10.2017r. Informacja o unieważnieniu postępowania - 31.10.2017r.
13.10.2017r.
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ulicach Agrykola i F.S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 13.10 Informacja z otwarcia ofert - 24.10.2017
29.09.2017r.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Informacja z otwarcia ofert - 11.10.2017r.
20.09.2017r.
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic, dla projektu nr 110 budżetu partycypacyjnego 2017 r., w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 2 części.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part7 Informacja z otwarcia ofert - 06.10.2017 r.
19.07.2017r.
Przetarg na wykonanie modernizacji ul. Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka - ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap 2.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-part3 Informacja z otwarcia ofert - 03.08.2017
18.07.2017r.
Przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-patr2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-patr3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał.-part6 Informacja z otwarcia ofert - 03.08.2017
29.06.2017r.
Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) zlokalizowanych na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part5 Informacja z otwarcia ofert - 14.07.2017
21.06.2017r.
Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej róg ul. Matejki w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part8 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part10 Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.07.2017r.
25.05.2017r.
Usługa wykonania inwentaryzacji terenów zieleni na ulicach i obiektach w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 24.05 Informacja z otwarcia ofert - 02.06.2017r.
10.04.2017r.
Wykonanie remontu i restauracji zabytkowego, ceglanego muru oporowego zwanego Murem Mariensztackim zabezpieczającego skarpę wokół Kościoła Akademickiego p.w. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part3 Informacja z otwarcia ofert - 26.04.2017r.
 
28.03.2017r.
Wykonanie remontu konserwatorskiego ściany oporowej z balustradą kamienną od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z  z przyległym otoczeniem od Al. "Solidarności" w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part01 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part03 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part04 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part02 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part05 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part06 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part07 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part08 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part09 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part10 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part11 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part12 Odpowiedź na zapytanie 07.04.2017r. Informacja z otwarcia ofert - 20.04.2017r.
27.03.2017r.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla wyszczególnionych ulic i/lub terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part3 Odpowiedź na zapytanie  Informacja z otwarcia ofert - 04.04.2017r.
 24.03.2017r.
Wykonanie remontu fontanny oraz systemu nawadniania znajdujących się na terenie Dolinki Szwajcarskiej przy ul. Chopina w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part01 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part02 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part03 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part04 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part05 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part06 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part07 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part08 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part09 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part10 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part11 Informacja z otwarcia ofert - 10.04.2017 r.
07.03.2017 r.
Wykonanie usługi na ochronę Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Plac Mirowski 1 oraz w Parku Mirowskiego.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. Informacja z otwarcia ofert -ochrona 15.03.2017
07.03.2017r.
Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 07.03.2017 Informacja z otwarcia ofert -15.03.2017r.
02.03.2017r.
Wykonanie remontu fontanny wraz z systemem nawadniania znajdujących się na terenie skweru przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia7 Odpowiedź na zapytanie - 13.03.2017r. Odpowiedź na zapytanie - 16.03.2017r. Informacja z otwarcia ofert - 17.03.2017r.
20.02.2017r.
Wykonanie i dostawa 1500 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h= 80 cm przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 20.02. Informacja z otwarcia ofert -28.02.2017 r.
14.02.2017r.
Prowadzenie 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Odpowiedź na zapytanie - 03.03.2017 Informacja z otwarcia ofert - 22.03.2017r.
10.02.2017r.
Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Informacja z otwarcia ofert - 20.02.2017 r. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 27.02.2017r.
31.01.2017 r.
Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Informacja z otwarcia ofert - 8.02.2017r.
23.01.2017 r.
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na  "Obszarze ulicznym A,B,C" w latach 2017-2018.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Informacja z otwarcia ofert -01.03.2017 r.
 
18.01.2017 r.
Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ, modyfikacja treści SIWZ- modyfikacja przedmiaru robót - Załącznik nr 11 do SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia - 26.01.2017 r. Informacja z otwarcia ofert - 07.02.2017r.
09.12.2016 r.
Usługa konserwacji iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2017 roku, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 09.12.2016r. Odpowiedź na zapytanie - 15.12.2016r. Informacja z otwarcia ofert - 19.12.2016r.
07.12.2016r.
Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2017 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 07.12. Odpowiedź na zapytanie - 16.12.2016r. Informacja z otwarcia ofert - 21.12.2016r.
02.12.2016 r.
Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń zapewniających pracę systemu wodnego i oświetlenia zespołu fontann multimedialnych zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu  w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 02.12.2016r. Informacja z otwarcia ofert - 12.12.2016 rok.
 
29.11.2016 r.
Usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ul. Podwale nr 23 w Warszawie oraz usługę utrzymania czystości i porządku wraz z bieżącą obsługą szaletu publicznego usytuowanego na Skwerze Hoovera w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Informacja z otwarcia ofert - część 1 i 2 - 07.12.2016 r.
25.11.2016r.
Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2017 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 25.11. Informacja z otwarcia ofert - 12.12.2016 r.
 
21.11.2016 r.
Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 4 Informacja z otwarcia ofert część 1 zamówienia - 29.11.2016 r. Informacja z otwarcia ofert część 2 zamówienia - 29.11.2016 r. Informacja o udzieleniu zamówienia część 2 zamówienia oraz informacja o nieudzieleniu zamówienia - część 1 zamówienia - 04.01.2017 r.
17.11.2016 r.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Informacja z otwarcia ofert - 25.11.2016 r.
04.11.2016r.
Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -04.11. -part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -04.11.-part2 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców - 22.11.2016r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 01.12.2016r. Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2016r. Korekta Informacji z otwarcia ofert z dnia 06.12.2016 r. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -15.12.2016 r.
25.10.2016 r.
Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 25.10.part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -25.10.part2 Odpowiedź na zapytanie - 04.11.2016 r Informacja z otwarcia ofert - 02.12.2016r.
 
20.10.2016 r.
Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ z załącznikami - part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ z załącznikami - part2 Informacja z otwarcia ofert - 28.10.
27.09.2016 r.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Odpowiedź na zapytania, Modyfikacja SIWZ, Zmieniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, Zmieniony Załącznik nr 8 do SIWZ, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, Zmiana ogłoszenia - 05.10.2016 r. Informacja z otwarcia ofert - 10.10.2016 r.
22.09.2016 r.
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wyszczególnionych ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part8 Odpowiedź na zapytanie - 29.09 Informacja z otwarcia ofert - 06.10
19.09.2016 r.
Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Informacja z otwarcia ofert - 04.10.2016 r. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 12.10.2016 r.
15.09.2016 r.
Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego projektora realizującego pokazy na ekranie wodnym fontanny multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part01 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part02 Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ- zmiana załącznika nr 8 do SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 22.09.2016 r. Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 28.09.2016 r.
26.07.2016 r.
Wykonanie remontu ulicy Bugaj w Dzielnicy Śródmieście  m. st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part01 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part02 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part03 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part04 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part05 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part06 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part07 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part08 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part09
25.07.2016 r.
Wykonanie tymczasowego ogrodu na terenie Placu Teatralnego w związku z planowanymi na 23-25 września 2016 r. festiwalem muzycznym "La Folle Journee" - Szalone Dni Muzyki stanowiącego oprawę scenograficzną otoczenia budynku Teatru Wielkiego i samego Pl. Teatralnego poprzez udekorowanie drzewami, krzewami i kwiatami w formule "projektuj i wykonaj"
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -25.07
 
21.07.2016 r.
Wykonanie remontu ulicy Czerwonego Krzyża w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 6
27.06.2016 r.
Wykonanie wielobranżowego remontu Parku Jazdów - etap III zadania wraz z remontem ul. Jazdów - etap I zadania zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 8 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 10 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 11 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 12 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 13 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 14 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 15 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 16 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 17 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 18 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 19 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 20 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 21 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 23 Odpowiedź na zapytania, modyfikacja SIWZ, zmodyfikowany zał nr 10 f do SIWZ, Załącznik nr 10 k do SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 08.07.2016 r. Odpowiedź na zapytanie -14.07.2016 r.
13.06.2016 r.
Wykonanie remontu ulicy Górnośląskiej odc. ul. Rozbrat - Wisłostrada w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part5 Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ wraz z załącznikami - part6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part7 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert. Odpowiedź na zapytania - 23.06.2016r. Odpowiedź II na zapytania - 27.06.2016 r. Odpowiedź III na zapytania - 28.06.2016 r.
03.06.2016 r.
Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Wincentego Witosa i jego najbliższego otoczenia zlokalizowanego na Placu Trzech Krzyży w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Odpowiedź na zapytanie, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania ofert 14.06.2016 Odpowiedź na zapytanie 2, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 17.06.2016 r. Odpowiedź na zapytanie 3, modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana załącznika nr 9 do SIWZ - Przedmiaru robót, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 22.06.2016
24.05.2016 r.
Wykonanie remontu muru oporowego i bastionu okalającego skarpę skweru im. Bohdana  Wodiczki w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part5 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert, odp. na pytania - 9.06.2016
20.05.2016 r.
Likwidacja przedeptu, wykonanie schodów terenowych wraz z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych w miejscu likwidowanego przedeptu na terenie zieleńca ograniczonego ul. grodzką , Wybrzeżem Gdańskim i al. "Solidarności" w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 5
15.04.2016 r.
Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part.1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part.2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part.3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part.4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part.5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part.6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part.7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami-part.8 Odpowiedź na zapytanie - 20.04.2016 r.
23.03.2016 r.
Zabezpieczenie stromizny skarpy nad ul. Dynasy na wysokości nr 1B ul. Bartoszewicza w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami part. -4 Modyfikacja SIWZ, Zmieniono zał. nr 9 do SIWZ - 06.04.2016
16.03.2016 r.
Wykonanie remontu konserwatorskiego fontanny z Syrena Warszawską zlokalizowanej na nabrzeżu Wisły w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 6
04.03.2016 r.
Naprawa odtworzeniowa wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 3  Modyfikacja SIWZ, Zmieniony przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SIWZ - 10.03.2016 r. Odpowiedź na zapytanie -15.03.2016 r.
19.02.2016 r.
Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych  słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Odpowiedź na pytanie 24.02.2016
16.02.2016 r.
Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -2 Modyfikacja SIWZ, zmiana formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia -18.02.2016 r.
21.02.2015 r.
Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
15.12.2015 r.
Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part 2
07.12.2015 r.
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
04.12.2015 r.
Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
02.12.2015 r.
Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2016 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,
 
26.11.2015 r.
Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2016 r. na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
26.11.2015 r.
Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w warszawie administrowanych przez ZTP
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 2 Odpowiedź na zapytanie 30.11.2015 r.
 
18.11.2015 r.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Modyfikacja SIWZ, Zmiana załączników do SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 25.11.2015 r. Modyfikacja SIWZ, Zmiana załączników do SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 26.11.2015 r.
16.11.2015 r.
Usługa konserwacji oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie w Warszawie oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na 11 parkingach administrowanych przez ZTP
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
06.11.2015 r.
Modernizacja ulicy Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka - ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap 1.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part4 Odpowiedź na zapytanie - 16.11.2015 r. Pismo wyjaśniające - 19.11.2015 r. Odpowiedź na zapytanie - 20.11.2015 r.
26.10.2015 r.
Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
24.10.2015
Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie SIWZ wraz załącznikami - partia 1 SIWZ wraz załącznikami - partia 2 Odpowiedź na zapytanie - 20.11.2015 r - strona 1 Odpowiedź na zapytanie - 20.11.2015 r - strona 2 Odpowiedź na zapytanie - 20.11.2015 r - strona 3 Odpowiedź na zapytanie - 20.11.2015 r - strona 4
30.09.2015 r.
Wykonanie nasadzeń uzupełniających i montaż wygrodzeń ochronnych na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
25.09.2015 r.
Wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia i remont chodników na ulicy Wspólnej na odcinku E. Plater - ul. Chałubińskiego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 2
22.09.2015 r.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 2 Ogłoszenie o zamówieniu 28.09.2015 Odpowiedź na zapytania, Modyfikacja SIWZ, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia 29.09.2015r.
 
28.08.2015 r.
Wykonanie remontu ulicy Kawalerii w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 5 Modyfikacja SIWZ - 04.09.2015 Odpowiedź na zapytanie - 09.09.2015 Odpowiedź na drugie zapytanie - 10.09.2015 r.
07.08.2015 r.
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni na ul. Niskiej na odc. ul. Dubois - Karmelicka w Dzielnicy Śródmieście m .st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 4 Odpowiedź na zapytanie 21.08.2015
17.07.2015 r.
Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap I
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 3
10.07.2015 r.
Wykonanie remontu nawierzchni chodników na ul. Kubusia Puchatka w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Odpowiedź na zapytanie, zmiana treści SIWZ - zmieniony Formularz Ofertowy Wykonawcy - 17.07.2015 r.
19.06.2015 r.
Remont konserwatorski elementów metalowych i kamiennych oraz otoczenia Pomnika Chwała Saperom znajdującego się w Al. Stanka u wylotu na Wisłostradę w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 5 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 6 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 7 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 8 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 9 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.07.2015 r.
 
15.06.2015 r.
Wykonanie remontu ulicy Koźlej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - partia 3
02.06.2015 r.
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej i przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 2 Pismo informujące o przesunięciu terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 11.06.2015 r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy, zmiana ogłoszenia,zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 12.06.2015 r.
01.06.2015 r.
Wykonanie remontu ulicy Oleandrów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 2 Odpowiedź na zapytanie -12.06.2015 r. Odpowiedź na zapytanie 2 - 12.06.2015 r.
 
27.04.2015 r.
Wykonanie umocnienia skarpy warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap II zadania)
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami -3 Odpowiedź na zapytanie 04.05.2015 r.  Odpowiedź na zapytanie 2 - 08.05.2015 r.
31.03.2015 r.
Wykonanie remontu ulic: Piekarskiej, Rycerskiej, Wąski Dunaj i Placu Zamkowego wraz z Dziedzińcem Trójkątnym przy Placu Zamkowym oraz remont schodów przy Placu Zamkowym, na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, UMOWA Oświetlenie - projekty, rysunki Plac Zamkowy - projekt Ulica Rycerska - projekt Ulica Wąski Dunaj - projekt Ulica Wąski Dunaj - projekt - pakiet 1 Ulica Piekarska - projekt Ulica Piekarska - projekt - pakiet 1 Odpowiedź na zapytanie - 10.04.2015 r. Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ - 10.04.2015 r.
19.03.2015 r.
Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka H=80 cm. przeznaczonych do zamontowania n a ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami SIWZ, umowa
 
12.03.2015 r.
Konserwacja murów obronnych Starego Miasta znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami.
06.03.2015 r.
Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
19.02.2015 r.
Remont konserwatorski pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i pomnika Juliusza Słowackiego znajdujacego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 3 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 4 Zmiana ogłoszenia Informacja o dokonaniu ponownej czynności oceny ofert 21.04.2015 r.
06.02.2015 r.
Budowa placu zabaw na Skwerze Batalionu AK Zaremba- Piorun przy ul. Wspólnej róg ul. Poznańskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami- część 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami- część 2 Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia 23.02.2015 r. Odpowiedź na zapytanie 2- 24.02.2015 r.
06.02.2015 r.
Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ulic: Kawalerii, Miechowskiej i Al. Róż, położonych  w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Odpowieź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana zał. nr 1B i zał. nr 3a oraz zmiana terminu składania ofert
04.02.2015 r.
Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny Syrenka Warszawska na Rynku Starego Miasta w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiany ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 12.02.2015 r. Odpowiedź na zapytanie 16.02.2015 r.
28.01.2015 r.
Bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury znajdujących sie w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmieniony wykaz prac wraz z cenami jednostkowymi 04.02.2015 r.
09.12.2014 r.
Konserwacja, przeglądy i bieżące remonty placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - część 3 Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownym badaniu i ocenie ofert 14.01.2015 r.
08.12.2014 r.
Wykonanie prac remontowych i awaryjnych w obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
08.12.2014 r.
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
05.12.2014 r.
Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2015 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
05.12.2014 r.
Prace porządkowo-ogrodnicze w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
04.12.2014 r.
Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi nawierzchni jezdni i chodników w 2015 roku na drogach gminnych, drogach wewnętrznych oraz innych terenach znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście, administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
04.12.2014 r.
Konserwacja i bieżące remonty zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
03.12.2014 r.
Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki zamontowanych w budynku Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
26.11.2014 r.
Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ulicach: Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami.
21.11.2014 r.
Utrzymanie porządku  i czystości na terenie Pasażu Handlowego - Hale Mirowskie - zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
12.11.2014 r.
Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie  Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, UMOWA Odpowiedź na zapytanie - 13.11.2014 r.
12.11.2014 r.
Wykonanie projektu, zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na ulicy Agrykola, Rynku Mariensztackim i Placu Grzybowskim oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami, SIWZ, UMOWA
21.10.2014 r.
Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 1/2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - 2/2 Odpowiedź na zapytanie 30.10.2014 Odpowiedź na zapytanie 07.11.2014 r. Odpowiedź na zapytanie 25.11.2014 r.
17.10.2014 r.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ul Bugaj odc. ul. Mostowa-Steinkellera, Jazdów, Kościelnej, Kożlej i Oleandrów.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ - partia 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ partia 2
29.08.2014 r.
Wykonanie remontu ulicu Świętojerskiej na odc. ul. Bonifraterska - ul. Freta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załączniki nr 1-10 do SIWZ Projekt - Załącznik nr 11 do SIWZ Specyfikacje techniczne - Załącznik nr 12 do SIWZ Odpowiedź na pytanie - 11.09.2014 r.
14.08.2014 r.
Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał. partia 1 Ogloszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z zał. partia 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami. partia 3 Ogloszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami partia 4
30.07.2014 r.
Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogloszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 4 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 3
28.07.2014 r.
Wykonanie remontu nawierzchni ul. Przyrynek w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part1 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami - part. 2 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami p part 3 Odpowiedź na zapytanie - 04.08.2014 r.
18.07.2014 r.
Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Odpowiedź na pytania - 31.07.2014 r.
16.07.2014 r.
Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Franciszkańskiej 10, Al. Solidarności 91,ul. 29 listopada 3, ul. Czerniakowskiej 126a w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 1/9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 2/9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 3/9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 4/9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 5/9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 6/9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 7/9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 8/9 Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, cz 9/9 Modyfikacja SIWZ, Zmienione przedmiary robót - Załącznik nr 9a,9b,9c,9d do SIWZ - 18.07.2014 r. Modyfikacja SIWZ, Zmiana UMOWY - zał. nr 8, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 29.07.2014 r.
11.07.2014 r.
Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnieniu przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, zał 1-10 do SIWZ Zał nr 11 do SIWZ Zał nr 12 do SIWZ
 
09.07.2014 r.
Remont ulicy Hożej na odc. ul. Krucza - Plac Trzech Krzyży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap II wymiana nawierzchni.
Ogłoszenie wraz z załącznikami. SIWZ, UMOWA, ST. Odpowiedź na pytania z dnia 15.07.2014 r. - 17.07.2014 r.
09.07.2014 r.
Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
04.07.2014 r.
Wykonanie remontu ogrodzenia z bramą Łazienek Północnych wzdłuż ul. Agrykola w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami 1-9 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 11 do SIWZ - cz 1 Załącznik nr 11 do SIWZ - cz 2
26.06.2014 r.
Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
25.06.2014 r.
Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnienie przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załączniki 1-10 do SIWZ Załącznik nr 11 do SIWZ Załącznik nr 12 do SIWZ
09.06.2014 r.
Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
03.06.2014 r.
Wykonanie remontu ul. Elektoralnej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ wraz z załącznikami - część 1 z 3 SIWZ wraz z załącznikami - część 2 z 3 SIWZ wraz z załącznikami - część 3
21.05.2014 r.
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia gazowego na ulicach Dziekania, Kanonia i Jezuickiej w Warszawie oraz wykonanie demontażu oświetlenia elektrycznego
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ Załączniki nr 1-9 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie z dn. 03.06.2014 r.
04.04.2014 r.
Wprowadzenie organizacji ruchu na czas multimedialnych pokazów fontann oraz przywracanie stałej organizacji ruchu po pokazach  w rejonie Nowego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
31.03.2014 r.
Bieżąca konserwacja pomników znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
27.03.2014 r.
Opracowanie programu konserwatorskiego i użytkowego wraz z wieloletnim planem pielęgnacji szaty roślinnej Ogrodu Krasińskich po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych oraz wykonanie szczegółowych ekspertyz dendrologicznych dla części drzew
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana formularza ofertowego, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu 07.04.2014 r. 
07.03.2014 r.
Wykonanie remontu nawierzchni placu wokół Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załączniki nr 1-8 do SIWZ Załączniki nr 9-10 do SIWZ Specyfikacja techniczna cz 1 Specyfikacja techniczna cz 2 Specyfikacja techniczna cz 3 Specyfikacja techniczna cz 4 Projekt zał nr 12 do SIWZ
04.03.2014 r.
Wykonanie remontu ulic: Celnej, Dawnej, Dziekaniej, Jezuickiej, Kanoniej, Świętojańskiej i Zapiecek na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu oraz zał. od 1-9 do SIWZ SIWZ oraz załącznik UMOWA Dokumentacja oświetlenie Dokumentacja drogowa z archiwizowana część 1 Dokumentacja drogowa z archiwizowana część 2 Dokumentacja drogowa z archiwizowana część 3 Odpowiedź na pytanie - 14.03.2014 r.
28.02.2014 r.
Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Odpowiedź na pytanie 21.05.2014 r.
Odpowiedź na pytanie - 15.05.2014 r.
Odpowiedź na zapytania - 12.05.2014 r.
Odpowiedż na zapytania z 18.04 - 25.04.2014 r.
Odpowiedź na zapytania z dn. 11.04-14.04/2014 r.
Pismo zapraszające wg list uczestniów oraz skan Mapy zasadniczej
Odpowiedż na zapytania z dn. 03.04.2014 r. - 10.04.2014 r.
Ogłoszenie o konkursie, Regulamin konkursu wraz z załącznikami Załączniki do regulaminu Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Odpowiedź na zapytania oraz plan orientacyjny 11.03.2014 r Modyfikacja treści Regulaminu konkursu 13.03.2014 r.
24.02.2014 r.
Wykonanie modernizacji ul. Mysiej na odcinku od ul. Brackiej do ul. Nowy Świat w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zmianie terminu zamówienia - 25.02.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ wraz z załącznikami Dokumentacja przetargowa par02 Dokumentacja przetargowa par03 Dokumentacja przetargowa par04 Dokumentacja przetargowa par05 Dokumentacja przetargowa par06 Dokumentacja przetargowa par07 Informacja dodatkowa dla Wykonawców - 07.03.2014 r. odpowiedź na zapytanie -10.03.2014 r.
18.02.2014 r.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu pięciu placów zabaw zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ Załączniki nr 1-7 i 10 do SIWZ Załączniki nr 8 do SIWZ Załączniki nr 9 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 25.02.2014 r.
12.02.2014 r.
Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ
11.02.2014 r.
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, utrzymaniem zimowym oraz pielęgnacją zieleni niskiej na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na tzw. obszarze ulicznym A,B,C w latach 2014-2017
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załączniki nr 1-3 do SIWZ Załączniki nr 4-13 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie 21.02.2014 r. Odpowiedź na zapytanie 27.02.2014 r.
10.02.2014 r.
Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
06.02.2014 r.
Wykonanie wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego remontu Parku Jazdów w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami nr 1-7 Załączniki nr 8-10 do SIWZ Załącznik nr 11 do SIWZ Modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia 07.02.2014 r. Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 13.02.2014 r.
04.02.2014 r.
Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Modyfikacja treści zał. nr 12 do SIWZ - 06.02.2014 r.
22.01.2014 r.
Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na Starym i Nowym Mieście oraz na Pl. Grzybowskim w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami SIWZ i Umowa Wykaz dekoracji świątecznej. part 1 Wykaz dekoracji świątecznej. part 2
23.12.2013 r.
Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących sie w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Zapytanie Nr 1 - 30.12.2013 r.
04.12.2013 r.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątenie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami 1-8 i 10, Umowa Odpowiedź na zapytanie - 11.12.2013 r.
28.11.2013 r.
Ochrona budynku siedziby Zarzadu Terenów Publicznych usytuowanego w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście, przy ul. Podwale 23
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
27.11.2013 r.
Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2014 na terenach będących w administrowaniu ZTP.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
26.11.2013 r.
Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2014 r. na ulicach gminnych i pozostałych terenach będącychy w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
21.11.2013 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9 czerwca 1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie u podnóża Zamku Ujazdowskiego w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załączniki 1-9 do SIWZ Załączniki 10, 11 do SIWZ Załącznik nr 12 do SIWZ - część 1 Załącznik nr 12 do SIWZ - część 2 Załącznik nr 12 do SIWZ - część 3 Załącznik nr 12 do SIWZ - część 4 Odpowiedź na zapytanie 03.12.2013 r.
21.11.2013 r.
Sprzątanie pomieszczeń biurowych ZTP zlokalizowanych przy ul. Podwale 23 w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
18.11.2013 r.
Dostawa i montaż stylizowanych, żeliwnych koszy typu BARON na terenie Starego Miasta w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załączniki nr 1-7 do SIWZ Załączniki nr 8-11 do SIWZ
08.11.2013 r.
Zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na Rynku Nowego Miasta oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ dekoracja świąteczna Umowa dekoracja świąteczna załączniki od nr 1- 10 do SIWZ załącznik nr 12 do SIWZ załącznik nr 13 do SIWZ załącznik 13a do SIWZ Odpowiedź na pytanie wykonawcy - 15.11.2013 r.
31.10.2013 r.
Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ Załącznik nr 1 do SIWz - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Plany parkingów - Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik 1 do Umowy Regulaminy parkingów - Załącznik nr 3 do SIWZ, Załącznik 2 do Umowy Cenniki parkingów - Załącznik nr 4 do SIWZ, Załącznik 3 do Umowy Wykazy wyposażenia parkingów - Załacznik nr 5 do SIWZ, załącznik 4 do Umowy Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy - Załacznik nr 6 do SIWZ, załącznik 5 do Umowy Załączniki nr 7-14 do SIWZ Wzór umowy - Załącznik nr 15 do SIWZ Odpowiedź na zapytania Wykonawców 02.12.2013 r.
25.10.2013 r.
Wykonanie prac ogrodniczo - porządkowych na obszarach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ Załaczniki nr 9a i 9b do SIWZ - Wzór umowy Załączniki nr 10a i 10 b do SIWZ - Wykaz prac wraz z cenami Załączniki nr 11a i 11 b do SIWZ - Warunki techniczne Załączniki nr 12a i 12b do SIWZ- Technologia wykonania Załączniki nr 13a i 13b do SIWZ - Wykaz obiektów Załączniki nr 14a i 14b i 15 do SIWZ - Lokalizacja obiektów, Plan szaletu publicznego Modyfikacja SIWZ - Obszar ogrodniczy I (część 1) 14.11.2013 r. Odpowiedź na zapytanie, Modyfikacja SIWZ, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, Zmiana ogłoszenia- część 1 i 2 - 28.11.2013r.
23.10.2013 r.
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji ZTP w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami oraz Wykaz Iluminacji SIWZ UMOWA Informacja o przesunięciu terminu składania ofert - 05.11.2013 r. Wyjaśnienia do SIWZ oraz wzór Umowy i Druk Wykaz osób 07.11.2013 r
22.10.2013 r.
Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew  na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami nr 1-8 umowa - Drzewa - 2013 załączniki nr 1, nr 10, nr 11, nr 12 do SIWZ
15.10.2013 r.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujacych się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ Załączniki 1-9 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie 31.10,2013 r.  Odpowiedź na zapytanie 2, modyfikacja Formularza ofertowego - zał nr 2 do SIWZ i Informacji finansowej - zał nr 6a do SIWZ - 08.11.2013 r.
10.10.2013 r.
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją w trzyletnim okresie gwarancyjnym na terenach adm. przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ wraz z załącznikami. UMOWA wraz z załącznikami - 2013 r.rar
26.09.2013 r.
Wykonanie remontu ul. Hożej na odc. ul. Krucza - Plac Trzech Krzyży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap I wymiana oświetlenia.
Ogłoszenie, SIWZ wraz z ałącznikami Załącznik nr 10 do SIWZ - Umowa Załącznik nr 11 do SIWZ - Kosztorys (przedmiar robót) Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt, ST  Wykonawcy - str. internetowa.pdf - 10.10.2013 r. Odpowiedź na pytanie nr 2 -11.10.2013 r.
28.08.2013 r.
Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie
Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikamia 1-9 Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar Specyfikacja techniczna - Załączniik nr 11 do SIWZ część 1 Specyfikacja techniczna - Załączniik nr 11 do SIWZ część 2 Specyfikacja techniczna - Załączniik nr 11 do SIWZ część 3 Specyfikacja techniczna - Załączniik nr 11 do SIWZ część 4 Projekt - Załącznik nr 12 do SIWZ - część 1 Projekt - Załącznik nr 12 do SIWZ - część 2 Projekt - Załącznik nr 12 do SIWZ - część 3 Projekt - Załącznik nr 12 do SIWZ - część 4 Projekt - Załącznik nr 12 do SIWZ - część 5 Projekt - Załącznik nr 12 do SIWZ - część 6 Projekt - Załącznik nr 12 do SIWZ - część 7
27.08.2013 r.
Wykonanie remontu schodów terenowych na skarpie przy ul. Wójtowskiej w Warszawie
Ogłoszenie, SIWZ, Załączniki 1-8 do SIWZ Wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiar robót - Załącznik nr 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 11 do SIWZ Projekt cz 1 - Załącznik nr 12 do SIWZ Projekt cz 2 - Załącznik nr 12 do SIWZ Projekt część 3 - załącznik nr 12 do SIWZ
 
05.08.2013 r.
Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ Załączniki nr 1-7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ Załaczniki nr 11-12 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ 08.08.2013 r.
22.07.2013 r.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych: umocnienia skarpy warszawskiej, remontu schodów terenowych wraz z alejkami i infrastrukturą terenową podziemną i DFA parku oraz inwentaryzacją sieleni, projektem gospodarki istniejącej zieleni i projektem zieleni na terenie Parku Jazdów w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Umowa 9a do SIWZ Umowa 9b do SIWZ wytyczne do projektu schody wytyczne do projektu skarpa załączniki 1-8 do SIWZ zał 10a doSIWZ zał 10b do SIWZ zał 11 do SIWZ cz. 1 zał 11 do SIWZ cz. 2 zał 12 do SIWZ Park Jazdów Odpowiedź na zapytanie, unieważnienie postępowania - część II zamówienia 29.07.2013
19.07.2013 r.
Przebudowa przyłącza wodociągowego do istniejącej fontanny oraz sieci zraszającej na skwerze przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu siwz - przetarg przyłącza- 2013 załączniki 1-8 do siwz Umowa przedmiar robót specyfikacja techniczna projekt pdf Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, formularz ofertowy po modyfikacji 02.08.2013 r.
10.07.2013 r.
Wykonanie nasadzeń uzupełniających i renowacji trawników oraz montaż i malowanie wygrodzeń ochronnych znajdujących się w adm. ZTP w Warszawie na terenie  Dzielnicy Śródmieście.
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Umowa załączniki do SIWZ
10.07.2013 r.
Wykonanie remontu ulicy Wspólnej  odc. Emilii Plater - ul. Marszałkowska w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy..
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki nr 1-11 i 13 Załącznik nr 12 cz.1 Załącznik nr 12 cz.2
 
08.07.2013 r.
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i oczyszczaniem zimowym na ulicach gminnych w Dzielnicy Sródmieście m.st Warszawy - na tzw. obszarze ulicznym A,B,C.
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1,3 do SIWZ, Załącznik nr 3 do Umowy Załącznik nr 2a,2b,2c do SIWZ, Załacznik nr 1a,1b,1c do Umowy Załącznik nr 4-12 do SIWZ Załacznik nr 13 do SIWZ, Załącznik nr 2 do Umowy Załącznik nr 14 do SIWZ, Załącznik nr 4 do Umowy Modyfikacja SIWZ, Wykaz osób po modyfikacji- Załącznik nr 8 do SIWZ 01.08.2013 r. Modyfikacja SIWZ Wykazy prac wraz z cenami jednostkowymi - Załączniki nr 2a i 2c do SIWZ po modyfikacji 07.08.2013 r.
18.06.2013 r.
Renowacja i relokalizacja pamiątkowego głazu Zgrupowania Ruczaj wraz z zagospodarowaniem najblizszego otoczenia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Pięknej i Mokotowskiej w Warszawie
Ogłoszenie, SIWZ Załączniki 1-9 do SIWZ Załączniki 10-11 do SIWZ Załącznik nr 12 do SIWZ - część 1 Załącznik nr 12 do SIWZ - część 2 Załącznik nr 12 do SIWZ - część 3 Załącznik nr 12 do SIWZ - część 4 Załącznik nr 12 do SIWZ - część 5 Załącznik nr 12 do SIWZ - część 6
 
14.06.2013 r.
Wymiana przewodów elektrycznych sterowania poziomem wody w zespole fontann Saper w parku przy ul. Wilanowskiej w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki 1-9 do SIWZ Przedmiar robót - Załącznik nr 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 11 do SIWZ Projekt - Załącznik nr 12 do SIWZ
29.05.2013 r.
Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich fontanny znajdującej się na Skwerze Batalionu AK Wigry przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki 1-8 do SIWZ Wzór umowy - zał nr 9 Rysunki 1,2,3,4 Przedmiar robót - zał nr 10 do SIWZ Załącznik nr 11 do SIWZ Fontanna opis cz.2 Fontanna opis cz.1_1 Fontanna opis cz. 1_2 Fontanna opis cz.1_3
 
09.05.2013 r.
Wymiana rury filtracyjnej PCV dla fontanny podłuznej w parku u zbiegu ulic Górnośląskiej i rozbrat oraz wymiana przewodów elektrycznych sterowania poziomem wody w zespole fontann Saper w parku przy ul. Wilanowskiej w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załacznik nr 11a i 11b do SIWZ Zał nr 12a i 12b do SIWZ Zał nr 10a i 10 b do SIWZ Zał 1-9 do SIWZ
23.04.2013 r.
Dostawa telefonów IP dostosowanych do wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu telekominikacyjnego Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.x.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 24.04.2013 r.
12.04.2013 r.
Wprowadzanie organizacji ruchu na czas multimedialnych pokazów fontann oraz przywracanie stałej organizacji ruchu po pokazach w okresie 03.05.2013 - 28.09.2013 w rejonie Nowego Miasta w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy  Załącznik nr 1-7 do SIWZ Projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta Projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta Projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta Projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta Projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta Projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta Projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta
 
21.03.2013 r.
Wykonanie remontu Rynku Starego Miasta oraz ulic Piwnej i Szeroki Dunaj na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Sródmiescie m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1-9 oraz 13 do SIWZ Przedmiary robót -Załączniki nr 10a,b,c do SIWZ Projekt -Załącznik 11 a - część 1 Projekt -Załącznik 11 a - część 2 Projekt -Załącznik 11 a - część 3 Projekt -Załącznik 11 b - część 1 Projekt -Załącznik 11 b - część 2 Projekt -Załącznik 11 c Projekt -Załącznik 11 d - część 1 Projekt -Załącznik 11 d - część 2 Projekt -Załącznik 11 d - część 3 Specyfikacja techniczna -Załącznik 12a, b,c,d do SIWZ Odpowiedź na zapytanie 28.03.2013 r. Odpowiedź na zapytanie 2 - 02.04.2013 r.
15.03.2013 r.
Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Dubois 4, ul. Dzielnej 5, ul. Pańskiej 3 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami 1-8 Załącznik nr 9 do SIWZ Załączniki nr 10a,b,c do SIWZ Załączniki nr 11a,b,c do SIWZ Załącznik nr 12a do SIWZ Załącznik nr 12b do SIWZ Załącznik nr 12c do SIWZ
11.02.2013 r.
Usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych przed graffiti oraz usunięcie graffiti z powierzchni niezabezpieczonych wraz z wykonaniem zabezpieczenia powierzchni przed graffiti na obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy, modyfikacja SIWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 14.02.2013 r.
11.02.2013 r.
Obsadzanie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki.
01.02.2013 r.
Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
22.01.2013 r.
Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na Starym i Nowym Mieście oraz na Pl. Grzybowskim w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
22.01.2013 r.
Wykonanie i dostawa 1550 szt. żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ul. gminnych na terenie Dzielnicy Sródmieście m.st. Warszawy.
Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
 
14.09.2012 r.
Wykonanie prac modernizacyjno-rewaloryzacyjnych Ogrodu Krasińskich w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ i załączników, zmiana terminu otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia 25.09.2012 Odpowiedź na zapytanie 2, modyfikacja SIWZ i załączników, zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zmiana ogłoszenia 05.10.2012
29.03.2012 r.
Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich związanych z odtworzeniem części zabytkowego ogrodzenia i bramy Ogrodu Krasińskich znajdujących się od strony ul. Bohaterów Getta w Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ 10.04.2012 r. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ,  - 13.04.2012 r. Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ 18.04.2012 r.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Informacja o wyniku postępowań
Plan zamówień na rok 2020
Dokumenty
Zamówienia publiczne

Wersja standardowa