Zarząd Terenów Publicznych
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Terenów Publicznych > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Terenów Publicznych m.st. Warszawy

Wstęp

Zarząd Terenów Publizcnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.bip.warszawa.pl


Data publikacji strony internetowej: 2007-04-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-04-18


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Lewandowski, it@ztp.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna siedziby Zarządu Terenów Publicznych:

Budynek Zarządu Terenów Publicznych, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa

Sposób dojazdu

Wejście do budynku znajduje się przy ulicy Podwale 23.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Wejście do budynku i obsługa mieszkańców

 

Do budynku prowadzą schody z rozwijanym podestem dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz do Biura Obsługi Mieszkańców zlokalizowanego na parterze prowadzą schody wyposażone w elektryczną platformę dla osób niepełnosprawnych.

Winda w budynku jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braillea. Przyciski znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma druku powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy Podwale 23, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ul. Podwale i ul. Kilińskiego w ramach SPPN.

 

 
 
Wprowadził Lewandowski Rafał 22-09-2020
Aktualizujący Lewandowski Rafał 22-09-2020
Zatwierdzający Lewandowski Rafał 22-09-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 161
Rejestr zmian